Profesor Madya | 604-9882759
Address:
Fakulti Perakaunan
UiTM Perlis
Arau
Perlis
02600
Malaysia
Phone:
604-9882759
Send an Email
(optional)
Miscellaneous Information:

Bidang - Kewangan dan Pengurusan Kewangan

Main Menu