Profesor Madya | 604-988 2320
Address:
Fakulti Perakaunan
UiTM Perlis
Arau
Perlis
02600
Malaysia
Phone:
604-988 2320
Fax:
604-988 2526
Send an Email
(optional)
Miscellaneous Information:

Bidang - Perakaunan Kewangan

Penasihat K-Shoppe; Kaunselor Tunas Mekar (Keusahawanan)

Main Menu