Address:
Pejabat Polis Bantuan
Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis
Kampus Arau

Arau
Perlis
02600
Phone:
604-9882222

Main Menu