Ahmad Shukri Ghazali
Pembantu Penerbitan Kanan
Address:
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604-988 2496
Fax:
+604-988 2526
Send an Email
(optional)

Main Menu