Mohd Azlan Mohd Ishak (Prof. Ts. Dr.)
Timbalan Rektor HEA
Address:
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604-988 2002
Fax:
+604-988 2526

Main Menu