Pembantu Operasi
Address:
Unit MDAB
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Teknologi MARA,
Cawangan Perlis, Kampus Arau
Arau
Perlis
02600
Phone:
04-9882126/2493/2504
Fax:
04-9882526

Main Menu