Mohd Shahril Ghazali
Pembantu Tadbir Kanan
Address:
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604988 2495
Fax:
+604-988 2526

Main Menu