Pegawai Eksekutif
Address:
Pejabat Pentadbiran Am
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604-988 2403
Fax:
+604-988 2411

Main Menu