Pembantu Operasi
Address:
Unit Pengurusan Kolej (Siswa)
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604-988 2396
Fax:
+604-988 2019
Send an Email
(optional)

Main Menu