Penolong Pengurus Asrama Kanan
Address:
Unit Pengurusan Kolej (Siswa)
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604-988 2399
Fax:
+604-988 2019

Main Menu