Pembantu Kesatria
Address:
Unit Kokurikulum
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604-988 2363
Fax:
+604-988 2411

Main Menu