Timbalan Rektor HEP
Address:
Pejabat Pentadbiran Am
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Phone:
+604-988 2003
Fax:
+604-988 2411
Send an Email
(optional)

Main Menu