> https://muet.mpm.edu.my" />

Pendaftaran MUET Sesi 2, 2022

Calon dari UiTM di minta isi borang online "Calon Persendirian Individu" dalam website >> https://muet.mpm.edu.my

Iklan Sebutharga Rasmi/Tender

Contact Us

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
 

 : +604-9882000

 : +604-9882019