Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis, Kampus Arau, Perlis Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.