Perkhidmatan Membersih Dan Mencuci Bangunan Serta Pengangkutan Sampah Zon B, Di Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perlis, Kampus Arau, Perlis Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun.