TAWARAN KONTRAK PENYEWAAN TANAH SAWAH (ZON B) DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PERLIS, KAMPUS ARAU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.