User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Adalah menjadi harapan saya untuk melihat UiTM Cawangan Perlis ini berkembang dan berdaya saing dengan universiti-universiti yang lain.UiTM Cawangan Perlis akan bergerak dari semua aspek bukan sahaja menumpukan dalam pembelajaran dan pengajaran, usaha yang lebih lagi perlu dalam penyelidikan dan inovasi. Ilmu yang ada perlulah diterjemahkan dalam bentuk produk kerana ianya dapat membantu dalam menjana pendapatan sekaligus dapat membantu menaikan nama UiTM Cawangan Perlis.

Selari dengan Visi UiTM, UiTM Cawangan Perlis juga akan bergerak kearah menjadi sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika. Bagi memperkemaskan visi dan maksud kewujudan UiTM Cawangan Perlis ini, Misi UiTM Cawangan Perlis adalah dengan mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika profesional.

UiTM Cawangan Perlis juga menitik berat kebolehpasaran Garaduan (graduate employability) agar ianya selari dengan tuntuan dan kehendak Kementerian Pendidikan Tinggi. UiTM Cawangan Perlis dalam usaha meningkatkan nilai tambah graduan dengan memberi pendedahan professional, kemahiran, keterampilan dan sahsiah yang relevan dan sejajar dengan jurusan dan bidang yang dipilih. Melalui usaha begini sekaligus ianya dapat memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh majikan sekaligus dapat menjadikan graduan UiTM Cawangan Perlis sebagai aset kepada majikan dan negara.

Besarlah harapan saya untuk melihat laman sesawang ini menjadi medium untuk menyampaikan semua maklumat kepada pengunjung mengenai UiTM Cawangan Perlis. Diharap ianya dapat membantu para pengunjung mengetahui kelebihan dan keunikan UiTM Cawangan Perlis dalam segenap aspek dan bidang. Saya berdoa agar segala yang dirancang serta diatur dapat direalisasikan serta dapat melonjakkan nama UiTM Cawangan Perlis sebagai Universiti unggul di pelbagai bidang.

Sekian Wassalam


Rektor
UiTM Cawangan Perlis

Main Menu