Akademik Pengajian Bahasa

Fazmawati Zakaria

Fazmawati Zakaria

  Current Post                      :

Ketua Pusat Pengajian

   
    Office Address  :
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
 

  Office Number  :  +604-9882811  

  Fax Number  :  +604-9882526  

  E-mail  : fazmawati@uitm.edu.my  
   

Area of Expert

 :

TESL

Learning and Teaching Styles

Effective Presentation Skills

Motivation in Second Language Learning

 

  Professional Bodies  :  
    CV  :
    JD  :      
         

Date

23 January 2020

Categories

Akademi Pengajian Bahasa, Bahasa Inggeris

Informasi pelajar

Iklan Sebutharga Rasmi / Tender

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
Tel    : +604-9882000
Faks  : +604-9882019

Main Menu