Hubungi Kami
Hantar emel, semua medan maklumat adalah di perlukan

Info
Maklumat Perhubungan lain

Pejabat Rektor
Pejabat Rektor
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau Perlis
Tel : 04-9882016 Fax: - 04-9882019
Pejabat Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau Perlis
Tel : 04-9882020/2021 Fax: - 04-9882022
Pegawai Khidmat Pelanggan
Tel : 04-9882000 Fax: - 04-9882019