User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Visi  UiTM

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

 

Misi UiTM

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

 

Falsafah UiTM

Seseorang individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang  berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.

Informasi pelajar

Iklan Sebutharga Rasmi / Tender

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
Tel    : +604-9882000
Faks  : +604-9882019

Main Menu