User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Pengenalan


Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Perlis adalah merupakan nadi pengurusan perkhidmatan kepada pelajar-pelajar UiTM Perlis. Perkhidmatan efisien yang berobjektif membangunkan sahsiah serta menyerlahkan potensi pelajar didukung oleh lapan (8) sub-unit di bawah seliaan Bahagian HEP UiTM Perlis yang diketuai oleh Timbalan Rektor HEP dan 63 orang kakitangan pentadbiran.


Pengurusan Unit

  • Unit Pentadbiran Am
  • Unit Kepimpinan Pelajar
  • Unit Kesenian dan Kebudayaan
  • Unit Pengurusan Kolej & Ruang Niaga
  • Unit Kerjaya dan Kaunseling
  • Unit Kokurikulum
  • Unit Sukan
  • Unit Kesihatan

Fungsi

Timbalan Rektor 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau
02600 Arau, Perlis
Tel : 604 + 9882400 | Fax : 604 + 9882411

 

Main Menu