User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Perlis adalah merupakan nadi pengurusan perkhidmatan kepada pelajar-pelajar UiTM Perlis. Perkhidmatan efisien yang berobjektif membangunkan sahsiah serta menyerlahkan potensi pelajar didukung oleh lapan (8) sub-unit di bawah seliaan Bahagian HEP UiTM Perlis yang diketuai oleh Timbalan Rektor HEP dan 75 orang kakitangan pentadbiran.

 

Fungsi

Bahagian HEP UiTM Perlis bertanggung jawab menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan serta memastikan pelajar-pelajar sentiasa berada di dalam persekitaran kampus yang kondusif. Selain daripada itu, Bahagian HEP UiTM Perlis turut memainkan perana penting dalam merancang, mengurus, memantau, serta mengendalikan aktiviti-aktiviti untuk pelajar & persatuan, Minggu Destini Siswa, hal ehwal Majlis Perwakilan Pelajar, Pilihan Raya Kampus, mengurus tabung-tabung amanah, penglibatan pelajar-pelajar dengan aktiviti dalam dan luar kampus anjuran agensi luar, urusan PTPTN dan sebagainya. 

 

Pengurusan Unit

Unit-unit di Bahagian HEP UiTM Perlis:

  • Unit Pentadbiran Am
  • Unit Kepimpinan Pelajar
  • Unit Kebudayaan
  • Unit Pengurusan Kolej dan Non-Residen
  • Unit Kerjaya & Kaunseling
  • Unit Kokurikulum
  • Unit Sukan
  • Unit Kesihatan

 

Hubungi Kami
Unit Pentadbiran Am
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis 
Kampus Arau
02600 ArauPerlis

Tel: 604-9882401 / 2405 / 2409
Faks: 604-9882410 / 2411

 

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
Tel    : +604-9882000
Faks  : +604-9882019