User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Perlis adalah merupakan nadi pengurusan perkhidmatan kepada pelajar-pelajar UiTM Perlis. Perkhidmatan efisien yang berobjektif membangunkan sahsiah serta menyerlahkan potensi pelajar didukung oleh lapan (8) sub-unit di bawah seliaan Bahagian HEP UiTM Perlis yang diketuai oleh Timbalan Rektor HEP dan 63 orang kakitangan pentadbiran.

Fungsi HEP

 Kenali dan Fungsi HEPPengurusan Unit

Unit-unit di Bahagian HEP UiTM Perlis:

       • Unit Pentadbiran Am
       • Unit Kepimpinan Pelajar
       • Unit Kesenian dan Kebudayaan
       • Unit Pengurusan Kolej & Ruang Niaga
       • Unit Kerjaya dan Kaunseling
       • Unit Kokurikulum
       • Unit Sukan
       • Unit Kesihatan

 

Hubungi Kami
Pejabat Pentadbiran Am
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis 
Kampus Arau
02600 Arau

Perlis

Tel: 604-988 2400 
Faks: 604-988 2411

 

Informasi pelajar

Iklan Sebutharga Rasmi / Tender

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
Tel    : +604-9882000
Faks  : +604-9882019

Main Menu