Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 

 Program Pelajar Baru EDU5.0 @ UiTM

Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal Akademik bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UiTM Perlis.

Mengurus dan menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran
Menyediakan dan memberi khidmat sokongan untuk membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran
Menguruskan sistem rekod pelajar, peperiksaan serta urusan-urusan akademik yang berkaitan – maklumat pengajian pelajar serta urusan staf akademik
VISI
Melaksanakan aktiviti akademik yang berteraskan kecemerlangan bagi melahirkan graduan yang berdaya saing global dan beretika

MISI
Memberi khidmat profesional kepada program-program yang ditawarkan di UiTM Pulau Pinang bagi melahirkan generasi profesional bumiputera yang berilmu, berinovatif, beriltizam, bertaqwa serta berdaya saing yang berlandaskan nilai-nilai murni dan beretika keprofesional dan mampu menerajui pembangunan negara.


OBJEKTIF
Menjadi nadi penggerak UiTM Pulau Pinang ke arah melahirkan graduan profesional yang unggul, bertaqwa, beritizam dan berdaya saing
Menyelaraskan program akademik dan enrolmen pelajar sejajar dengan pembangunan kampus
Menyediakan pengurusan akademik yang cekap dan berkesan agar program akademik dapat berjalan dengan lancar
Mewujudkan suasana yang harmoni, ceria dan mengurus secara profesional dalam melaksanakan program dan perkhidmatan yang berkesan berasaskan teknologi terkini bagi mengekalkan kualiti pembelajaran yang berterusan.


PIAGAM PELANGGAN
Bahagian Hal Ehwal Akademik berjanji untuk berusaha memastikan pelanggan-pelanggan kami yang terdiri dari para pelajar, pensyarah, ibubapa, industri dan masyarakat memperolehi impak yang maksimum

Pelajar
Memastikan pendaftaran pelajar dan peperiksaan diuruskan dengan tepat mengikut jadual pada setiap semester
Menyediakan surat-surat pengenalan diri untuk tujuan penyelidikan dan tugasan disediakan dengan tepat tidak lewat tiga hari dari tempoh permohonan
Staf Unit dan Bahagian

Menyediakan perkhidmatan percetakan bahan ujian 3 hari dari tarikh permohonan
Menguruskan rekod dan maklumat akademik dengan cekap, tepat dan kemas
Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada unit dan bahagian dalam perlaksanaan tugas dan tanggungjawab
Ibubapa dan Industri

Menghasilkan graduan yang berketrampilan sesuai dengan kehendak industri dan Negara
Memberi khidmat nasihat mengenai pengambilan pelajar, program, prospek program dan kerjaya
Menganjur dan mengendalikan kursus seminar dan konvokesyen secara proaktif dan reaktif
Melatih para pelajar dengan senario sebenar di alam pekerjaan berdisiplin, berkemahiran tinggi, profesional, berhemah tinggi serta mampu menjadi agen perubahan dalam organisasi dan industri

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
Pengurusan Rekod Pelajar
Mengemaskini maklumat dalam fail peribadi pelajar dari sistem iSIS
Menyimpan maklumat pelajar/fail peribadi pelajar
Pengurusan Kursus dan Pelajar
Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester, menyediakan senarai kursus dan kelas.
Pengurusan Peperiksaan
Menyediakan bilik peperiksaan
Membuat hebahan maklumat dan peraturan peperiksaan kepada pelajar dan pensyarah
Menyedia dan mengedar jadual jadual waktu peperiksaan dan pengawasan peperiksaan
Mengurus jadual peperiksaan
Menyediakan keperluan dan kelengkapan peperiksaan
Mengurus kertas soalan
Memproses keputusan peperiksaan
Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran
Menyedia dan mengedar jadual waktu kuliah kepada pensyarah dan pelajar
Memberi latihan kemahiran menggunakan alat bantuan mengajar yang disediakan
Mengurus maklumbalas dan penilaian pengajaran.
Jaminan Kualiti
Penambahbaikan proses kerja dan dokumentasi 5s dan Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Perkhidmatan dan kepuasan pelanggan
Latihan dan Penilaian Pengajaran
Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester
Mengurus audit pengajaran
Mengedarkan maklumbalas pelajar
Sekretariat
Urusetia kepada jawatankuasa berkaitan dengan Hal Ehwal Akademik.

.

 

Fungsi
  • Menyelaras dan mengurus program akademik dan enrolmen pelajar sejajar dengan pembangunan kampus.
  • Menyediakan prasarana akademik, kemudahan, dan peralatan yang lengkap bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. 
  • Merancang dan memantau kualiti program akademik yang ditawarkan.
  • Mengendali dan memberi maklumat terkini berkaitan urusan pendaftaran dan rekod pelajar.
  • Mengendali urusan jadual waktu kuliah dan peperiksaan
  • Menguruskan hal ehwal peperiksaan
Tempahan Bilik/Ruang & PERCETAKAN
  • Perkhidmatan tempahan ini tertakluk kepada pensyarah dan staf UiTM Cawangan Perlis sahaja
 
  • Tempahan cetak hendaklah diisi oleh pensyarah atau staf sahaja 
  • File tempahan hendak berformat pdf, file berbentuk jpeg(gambar) akan menjejaskan kualiti percetakan. 
  • Tempahan terpantas juga buleh melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fakulti
 

Program-program yang ditawarkan di UiTM Cawangan Perlis, Kampus Arau    

Ketua Pusat Pengajian, No. Tel : +604 988 2504
Ketua Pusat Pengajian No. Tel : +604 988 2486
Ketua Pusat Pengajian No. Tel : +604 988 2489
Ketua Pusat Pengajian No. Tel : +604 988 2485

Ketua Pusat Pengajian No. Tel : +604 988 2517
Laman Utama | Fakulti Pengurusan Perniagaan
Ketua Pusat Pengajian No. Tel : +604 988 2506
Laman Utama | Fakulti  Sains Komputer Dan Matematik
Ketua Pusat Pengajian No. Tel : +604 988 2774 
Laman Utama | Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi 

Syarat-syarat kemasukan sila layari laman web Bahagian Pengambilan UiTM

 

Unit-unit di Bawah Bahagian Hal Ehwal Akademik

 

 

*

Timbalan Rektor 
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau
02600 Arau, Perlis
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 604 + 9882500 | Fax : 604 + 9882526
 
Di lawati : 35,152
Kemaskini : 2020-11-27 9:18:10

Main Menu