User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Pengenalan

Peranan utama bahagian pentadbiran adalah sebagai urusetia pentadbiran dan tadbir urus kampus serta menguruskan semua ehwal staf meliputi perjawatan, perkhidmatan dan kebajikan staf. 

 

Objektif

Mewujudkan sistem pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang cekap dan berkesan melalui perkhidmatan yang berfokuskan pelanggan dan penerapan nilai-nilai murni.

Bahagian Pentadbiran beriltizam mencapai objektif dengan :-

 • Menguruskan perlantikan staf akademik dan sokongan dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh tutup iklan.
 • Menguruskan persaraan staf UiTM Perlis di dalam tempoh minimum 1 (satu) tahun dengan memastikan pesara dibayar pencen secara award gantian cuti rehat 2 (dua) bulan selepas persaraan.
 • Menyediakan peluang peningkatan ilmu, keupayaan dan kemahiran yang berterusan dengan kos yang berpatutan bagi menyokong objektif pembangunan diri dan staf.
 • Memastikan elaun lebih masa dibuat pengesahan pembayaran dan dihantar ke Bahagian Kewangan sebelum 10hb setiap bulan.
 • Memastikan staf yang memohon surat jaminan hospital menerimanya dalam tempoh 5 (lima) minit.
 • Penyerahan wang bantuan pengurusan jenazah dilaksanakan pada hari kematian staf.
 • Memastikan kenderaan sentiasa berada di dalam keadaan baik, bersih dan boleh digunakan pada bila-bila masa.
Fungsi
Pentadbiran Am
 • Urusan mel (pos laju, surat berdaftar, kiriman bungkusan, surat keluar masuk dan lain-lain
 • Mengurus dan mengawal rekod, fail dan dokumen dalam keadaan terpelihara dan selamat
 • Urusan pengedaran pekeliling,
 • kawalan dan simpanan semua pekeliling.
 • Keperluan peralatan dan kelengkapan pejabat.
Pengurusan Perjawatan Merancang keperluan sumber manusia
 • Mengendali proses pengambilan staf baru (akademik dan pentadbiran).
 • Menguruskan proses lapor diri staf yang baru.
 • Pelantikan pensyarah sambilan dan pensyarah sambilan sepenuh masa.
 • Pertukaran staf dalaman dan pertukaran antara kampus.
 • Pengesahan dalam perkhidmatan .
 • Menguruskan penyambungan kontrak perkhidmatan.
 • Menyelaras urusan perletakan jawatan (tetap / kontrak).
Pengurusan Prestasi Dan Peningkatan Kerjaya
 • Urusan penilaian prestasi tahunan.
 • Penyediaan maklumat dan laporan penilaian untuk Panel Sumber Manusia.
 • Penyelaras urusan kenaikan pangkat.
 • Menyelaras proses permohonan peperiksaan perkhidmatan, KPSL, PTK.
Latihan Dan Pembangunan Staf
 • Merancang keperluan program latihan dan pembangunan staf (akademik dan non-akademik).
 • Mengendali dan mengawal rekod latihan dan pembangunan staf (akademik dan non-akademik).
 • Mengurus permohonan menghadiri kursus/ bengkel/ latihan/ seminar anjuran dalaman atau luaran .
 • Menyelaras permohonan biasiswa staf dan Tenaga pengajar Muda (TPM).
Perkhidmatan Dan Kebajikan Staf Kemudahan perubatan
 • Skim sara ubat
 • Skim Khairat Kematian
 • Skim Insuran Berkelompok
 • Sumbangan derma
 • Bantuan pengurusan jenazah
 • Bantuan bencana alam
 • Pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer
 • Persaraan staf (bersara wajib / pilihan)
 • Urusan pakaian seragam staf
Perkhidmatan Pengangkutan / Kenderaan
 • Menyediakan pengangkutan kepada staf dan pelajar.
 • Mengendalikan urusan pembelian kenderaan.
 • Menguruskan pendaftaran permit, cukai jalan, insurans, PUSPAKOM.
 • Penyelenggaraan dan pembaikan kerosakan.
 • Menguruskan bekalan bahan api dan bayaran tol.
Urusan Pembelian Dan Pembayaran
 • Bil telefon
 • Rawatan perubatan staf
 • Urusan sewaan mesin fotostat
 • Bayaran setem / franking machine
Muat Turun

[--Masih dalam pembangunan--]

 Seksyen Perjawatan
 BPD/PRJ.KSB Pin.01/2010  Borang Maklumat Bagi Tujuan Pelantikan / Pelantikan Semula Sebagai Pensyarah Kontrak
 BPD/JPSM-BSP/EPK.01/2007  Borang Perakuan Menanggung Kerja
 BPD/JPSM-BSP/EPK-pin.02/2015  Borang Permohonan Elaun Penanggungan Kerja
  Borang Maklumat Pelantikan Semula Pensyarah Kontrak
 Seksyen Perkhidmatan   
  Borang Arahan Bertugas Luar Pejabat
   Borang Khairat Kematian (isi melalui i-staf portal)
   Borang Permohonan Menjadi Ahli PESUTIMA (Persatuan Pesara Universiti Teknologi MARA) 
   Borang Isytihar Harta Pertama Kali / Tambahan
   Borang Isytihar Tiada Perubahan Harta
   Borang Isytihar Pelupusan Harta 
   Borang Biodata Peribadi Staf
   Borang Perubahan Maklumat Peribadi Staf 
   Borang Permohonan Tukar Kampus
   Borang Tanggung Kerja
   
 Seksyen Kewangan
  Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
   Borang Permohonan Keraian Rasmi
   Borang Perakuan Kelayakan Hitungan Batu
   Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
   Borang Elaun Pakaian Panas
   Borang Tuntutan Pindah Rumah Dari Rumah Sendiri / Rumah Sewa / Universiti / Sebaliknya
   Borang Tuntutan Elaun Pertukaran Keluar Stesen
   Borang Permohonan Wang Pendahuluan
  Borang Tuntutan Perpindahan yang di beli dengan Perumahan Kerajaan
   Borang Sara Ubat
 Seksyen Cuti
  Borang Permohonan Cuti Bersalin
  Borang Permohonan Cuti Gantian
  Borang Permohonan Cuti Jaga Anak (CMA)
  Borang Cuti Rehat (Borang Ungu)
  Borang Cuti Kuarantin
  Borang Kebenaran Cuti Rehat
 Seksyen Cuti Belajar
  Borang Cuti Sabatikal  
  Borang Lapor Diri Selepas Cuti Sabatikal
  Borang Lapor Diri Pemegang Biasiswa / Staf Cuti Belajar
 Seksyen Latihan
   Borang Permohonan Latihan Dalam Negara
   Borang Permohonan Latihan Luar Negara
   Borang Permohonan Keluar Negara (Rasmi)
   Borang Permohonan Keluar Negara (Persendirian)
 Seksyen Pengurusan Kenderaan
 BKP.UKN.BPTD/01 Borang Permohonan Kenderaan
   
   
   
Hubungi Kami

Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600, Arau Perlis
: +604-9882005
: +604-9882203
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Direktori staf Pentadbiran 


Main Menu