Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. Tentang Kami

A. Latar Belakang

Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (Research, Industry, Community & Alumni Network) ditubuhkan pada tahun 2008. Dalam keperluan untuk memastikan kejayaan Model Ekonomi Baru ( MEB ) dan Rancangan Malaysia ke-10, kerajaan mengiktiraf manfaat yang wujud daripada kerjasama di antara universiti, industri dan masyarakat . Universiti, industri dan komuniti telah mempunyai yang sedia ada mempunyai kerjasama yang dicadangkan, tetapi terdapat beberapa masalah yang kompleks , teknologi dan sosial yang masih perlu diberi perhatian. Universiti kini dijangka untuk memanfaatkan sumber-sumber mereka, kedua-dua manusia dan fizikal, untuk hubungan bersama dan menguntungkan dengan masyarakat mereka dengan menangani isu-isu dan keperluan mereka, dan menyediakan penyelesaian ke arah transformasi ini. Tambahan pula, mana-mana penglibatan berkesan dan berterusan pasti akan memberi manfaat kepada semua yang terlibat.

B. Carta Organisasi PJIM&A

 

C. Carta Fungsi

D. Senarai Staf PJIM&A UiTM Perlis

i. Pejabat Timbalan Rektor PJIM&A

Bil.   Nama Jawatan No. Telefon
1.  Ts. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi  Timbalan Rektor PJIM&A 04-9882027
2.     Pegawai Eksekutif 04-9882028
 3.   Cik Fadlia Afida Binti Ghazali  Pembantu Tadbir
04-9882302

ii. Pejabat Am PJIM&A

Bil.   Nama Jawatan No. Telefon
1.

Puan Hindon Yaacob

Pembantu Tadbir Tertinggi 04-9882029
2.

Puan Azreen Binti 

Arman Ali

 Pembantu Tadbir

04-9882301/ 04-9882308

3.

Puan Zurita Binti Jaafar

 

 Pembantu Tadbir
04-9882028
4.
Encik Mohamad Nazri Bin Suboh
 Pembantu Operasi
04-9882301

D. Visi

Menjadi sebuah pusat pengurusan penyelidikan, inovasi, perundingan dan penerbitan bertaraf dunia serta menjalinkan hubungan UiTM Perlis bersama industri, kerajaan, swasta dan masyarakat untuk faedah bersama.

E. Misi

- Mengukuhkan kesarjanaan dan keupayaan inovasi universiti melalui perkhidmatan yang berkualiti.

- Menjalinkan hubungan yang baik, harmoni dan efektif di antara UiTM Perlis dengan pihak industri, kerajaan, swasta dan masyarakat.

- Menumpukan kepada hubungan-hubungan strategik dengan pemegang taruh yang membawa hasil positif kepada UiTM Perlis dan pemegang taruh.

- Memastikan hubungan dengan pihak industri, kerajaan, swasta dan masyarakat dapat memberi impak yang positif terhadap imej UiTM Perlis.

F. Objektif

- Mengurus, mengkoordinasi dan menyediakan perkhidmatan berkaitan penyelidikan, perundingan dan penerbitan.

- Membantu perkembangan bidang-bidang baru selaras dengan keutamaan program kampus.

- Menyebar serta memberi latihan penyelidikan, perundingan dan penulisan kepada warga UiTM Perlis.

- Memastikan budaya inovasi, penyelidikan, perundingan dan penerbitan sentiasa subur di kalangan warga UiTM Perlis.

- Membantu mengukuhkan kualiti pengajaran dan pembelajaran staf akademik UiTM Perlis.

- Mengukuhkan kebolehpasaran bakal-bakal graduan UiTM Perlis.

- Membantu pihak UiTM Perlis dalam mengerakkan aktiviti-aktiviti yang menjana pendapatan kampus.

G. Piagam Pelanggan

Kami berikrar dan berjanji untuk memenuhi kehendak pelanggan kami dengan :

- Memberikan maklumat mengenai hebahan permohonan geran penyelidikan dalam masa DUA (2) hari selepas menerima maklumat dari pihak RMI, UiTM Shah Alam atau pihak penyedia dana.

- Menguruskan dokumen permohonan penempatan latihan industri pelajar UiTM Perlis tidak lebih dari DUA (2) minggu dari tarikh penerimaan surat permohonan.

- Mengeluarkan surat kebenaran menjalankan perniagaan usahawan siswa dalam tempoh DUA (2) hari selepas, usahawan siswa lengkap mengisi dokumen permohonan.

- Mengatur dan menyediakan latihan kepada pelajar yang bakal memasuki pertandingan inovasi apabila diperlukan.

- Memberikan layanan yang mesra, bersopan-santun dan prihatin serta sentiasa sedia membantu.

H. Anugerah

i.   Pertandingan 5S Kategori Bahagian (Naib Johan) sempena Hari Inovasi & Majlis Penghargaan Staf UiTM Perlis 2014 pada 27 Januari 2015

ii.  Anugerah Inovasi Khas sempena Hari Inovasi & Majlis Penghargaan Staf UiTM Perlis 2014 pada 27 Januari 2015

iii. Pertandingan Kualiti : Amalan 5S Kategori Kaunter Berkualiti (Ketiga) sempena Hari Inovasi & Majlis Penghargaan staf UiTM Perlis 2015 pada 26 Januari 2016

iv. Tempat Ketiga Pertandingan Amalan Kualiti 5S sempena Hari Inovasi & Majlis Penghargaan Staf UiTM Cawangan Perlis 2016 pada 22 Disember 2016

v.  Johan Kaunter Terbaik (Kaunter Bahagian) sempena Majlis Sambutan Hari Inovasi & Penghargaan Staf UiTM Cawangan Perlis 2017 pada 27 Disember 2017

 

I. Program / Aktiviti

 • International Innovation, Design And Articulation (i-IDeA)

  • i-IDeA™ adalah persaingan yang menyoroti produk penyelidikan dan mempromosikan budaya penyelidikan dan inovasi bukan sahaja di kalangan penduduk tempatan UiTM Perlis tetapi juga di kalangan peserta dari institusi pendidikan tinggi tempatan dan asing. Sebelum ini dikenali sebagai Ciptaan, Inovasi dan Reka Bentuk (IID), program ini diberi nafas baru dengan memasukkan pertandingan inovasi, persidangan dan pertandingan luar.

   i-IDeA™ juga merupakan kaitan antara institusi pendidikan rendah dan tinggi, agensi dan industri untuk berkongsi produk dan idea kreatif mereka yang boleh dikomersialkan. Program ini berlangsung pada tahun 2013, 2014, 2016 dan 2018.

  • Antara objektif-objektif i-IDeA™ adalah seperti:
   • Untuk mempamerkan inovasi, ciptaan dan reka bentuk yang dihasilkan dan dibuat oleh ahli akademik tempatan dan asing dan bukan ahli akademik, mengurus, pelajar dari peringkat rendah ke pendidikan tinggi.
   • Untuk mewujudkan platform untuk kumpulan penyelidikan di kalangan ahli akademik tempatan dan asing dan bukan ahli akademik dalam mengkomersialkan inovasi dan idea mereka.
   • Untuk memupuk budaya inovatif menerusi penyelidikan dan pada masa yang sama mewujudkan kesedaran penyelidikan di kalangan pakar terutamanya masyarakat UiTM Perlis.
   • Untuk merealisasikan dan membangunkan kerjasama di kalangan peserta dalam pengkomersialan idea-idea tersebut.
   • Untuk menghasilkan dan merangsang bakat kreatif di kalangan bakal pencipta dengan menganjurkan aktiviti berkaitan semasa program.

  • Untuk maklumat lebih lanjut tentang program i-IDeA™, anda boleh melayari laman web http://i-idea.org/.

 • International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium On Innovation And Creativity (iMIT SiC 2017)

  • Seminar Pertama mengenai Inovasi dan Kreativiti (1st SIC 2016) mula diperkenalkan oleh Unit Penyelidikan dan Inovasi, Bahagian Penyelidikan, Industri, Masyarakat, Alumni dan Keusahawanan (RICAEN), cawangan UiTM Perlis pada tahun 2016 untuk memupuk inovasi dan kreativiti budaya. Pada bulan Januari 2017 dan Mac 2017, Seminar ke-2 mengenai Inovasi dan Kreativiti (2nd SIC) dan Seminar ke-3 mengenai Inovasi dan Kreativiti (SIC 3) telah diperluaskan kepada kakitangan dan pelajar UiTM Perlis dari semua peringkat dan fakulti. Acara ini berjaya melancarkan kreativiti dan idea-idea dalam inovasi di kalangan peserta. Usaha untuk mencapai kecemerlangan dalam inovasi telah mendorong kita untuk menganjurkan Simposium dan Inovasi Korporat Malaysia-Indonesia-Thailand ke-1 di UiTM Perlis bersama rakan-rakan iMIT SIC dari Universiti Riau (URI), Universiti Islam Riau (UIR) Puteri Universiti Naradhiwas (PNU) dan rakan strategik kami dari Persatuan Sains dan Teknologi Negara Malaysia (MASS), Universiti Ubudiyah Indonesia dan Universiti Malaysia Perlis serta Persatuan Komputer IEEE Malaysia.

   Simposium dan Kreativiti Antarabangsa Malaysia-Indonesia-Thailand ke-1 (IMIT SIC 2017) bertujuan menyediakan platform bagi pensyarah, penyelidik, kakitangan pentadbiran, kakitangan sokongan, pelajar pascasiswazah dan pelajar sarjana muda dari Malaysia, Indonesia dan Thailand untuk berkongsi dan menyampaikan projek atau produk inovatif dan kreatif mereka yang secara optimistik dalam menyumbang kepada masa depan yang lebih baik.

   iMIT SIC 2017 dianjurkan oleh Unit Penyelidikan dan Inovasi, Bahagian Penyelidikan, Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan (RICAEN), Cawangan Universiti Teknologi MARA Perlis, Kampus Arau, Malaysia.

  • Untuk maklumat lebih lanjut tentang program iMIT SIC 2017, anda boleh melayari laman web https://sites.google.com/site/imitsic2017/.

 • Year End Sale (YES)
  • Program ini yang julung kali diadakan berdasarkan kepada kerana 3 acara berlangsung serentak anjuran Unit MASMED, Fakulti Pengurusan  Perniagaan dan Fakulti Perakaunan dengan kerjasama Tourism Malaysia’ Perlis.

   • Street Smart Salesmanship@Retailing – Anjuran Unit MASMED
   • Nebuva (New Business Venture) – Anjuran Fakulti Pengurusan Peniagaan.
   • Muslimah Lifestyle Carnival  – Anjuran Fakulti Perakaunan.
 • Hari Terbuka Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (ICAN Day) (18 November 2017)
  • Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan ialah :
   • Majlis Perasmian ICAN Day oleh Tuan Rektor UiTM Perlis
   • CEO Industry Talk (Slot 1, 2 & 3)
   • Forum Keusahawanan 'myfirstcompany@u'
   • Kolaborasi AIM & UiTM Kursus Hiasan Laman Rumah
   • Professional Success : Profiling
   • Profiling : Resume Writing
   • Public Speaking (Topic Current Issues, Economy, And Technology in Relation to Employability
   • Program Bersama Anak Yatim & MDAB
   • Jom Derma Darah
   • Alumni The Return Campus Tour
   • Charity Lunch
   • Bengkel Bio Terapi Solat
   • Bengkel Asas Pembuatan Sabun "Facial Soap"
   • Competitive Game
   • Kuliah Maghrib "Mendulang Pahala 24 Jam"
 • Karnival Keusahawanan dan Kesenian Mahasiswa Utara 2016 (KKMU 2016)

  • Program ini berlangsung pada 8 September 2016 sehingga 25 September 2016 di sekitar Cawangan UiTM Perlis. Program ini adalah di bawah unit MASMED UiTM Perlis dengan kerjasama Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) akan memberi peluang kepada pelajar Ijazah UiTM Cawangan Perlis untuk mengikuti program bimbingan, bengkel dan khidmat nasihat untuk membangunkan sebuah syarikat sendiri. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah seperti:
   • Seminar, Agroprener Muda: Ke Arah Jutawan Tani Moden
   • Malam Cinta Palestine dan Syria
   • Bengkel 'Online Business Spring Board 4.0'
   • Forum: Diskusi Cari Kerja, Berniaga dan Kerjaya
   • Seminar 'e-usahawan'
   • Seminar Asas Keusahawanan
   • Seminar 'Creative Youth Entrepreneur (c-yes)'
   • Seminar Keusahawanan dalam Bidang Kesenian dan Kesihatan
   • Pameran Kerjaya (CalREx)
   • Mobile CTC
   • Pameran Survival
   • Car Boot Sales
   • Gerai Jualan dan Pameran
   • Bengkel dan Pameran Lukisan
   • Bengkel dan Pameran Wau
   • Pertunjukan Brassband
   • Free Market
   • Pameran Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
  • Selain itu, terdapat juga pertandingan menarik yang diadakan iaitu seperti:
   • Pertandingan Business Pitching
   • Pertandingan Fotografi, Melukis dan Mewarna
   • Pertandingan Nyanyian
   • Pertandingan CRM Hunters dan e-game
   • Pertandingan Skudice Squad
   • Pertandingan Target Shot
   • Pertandingan 'Kalau Berani Kampong Stail'

J. Galeri

i. Tingkat Bawah

- Ruang Makan

- Bilik Inovasi PJIM&A

 

- Bilik Pascasiswazah

   

ii. Tingkat Satu

- Pejabat Timbalan Rektor

- Makmal Penyelidikan

iii. Tingkat Dua

- Pejabat Am PJIM&A

   
   

- Bilik Taklimat

   

- Bilik Penyelidikan

   

2. Unit Penyelidikan & Inovasi

A. Latar Belakang

Unit ini berperanan sebagai:

 • Mengkoordinasi dan memantau projek penyelidikan penyelidik (Geran Umum (Nasional)-FRGS, ERGS, e-Science, RAGS, RACE, Dana Kecemerlangan, Geran Antarabangsa)
 • Menggalakkan pensyarah terlibat dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan berprofil tinggi seperti LRGS dan PRGS.
 • Menggerakkan aktiviti penyelidikan Research Interest Group (RIG) yang membantu kepada penubuhan CoE.
 • Menggalakkan pensyarah menyertai bengkel-bengkel berkaitan penyelidikan.
 • Menganjurkan program-program berkaitan inovasi sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.
 • Memberi taklimat dan latihan kepada staf yang bakal mewakili UiTM Perlis di pertandingan inovasi.
 • Membantu mengkoordinasi pengkomersilan hasil produk penyelidikan/inovasi dengan pihak RIBU, UiTM Shah Alam.
 • Mengadakan bengkel-bengkel dan kempen kesedaran perundingan.

B. Ahli-ahli Staf

Bil. Nama Jawatan No. Telefon
1.

Dr. Shukor Sanim Bin Mohd Fauzi

Koordinator Penyelidikan, Inovasi & Pascasiswazah
04-9882307
2.

Puan Zurita Binti Jaafar

Pembantu Tadbir 04-9882028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Geran Penyelidikan

i. Jumlah Geran Penyelidikan (2014-2017)

i. Jumlah Peruntukan Geran Penyelidikan (RM) (2014-2017)

 

D. Penyelidikan Pascasiswazah

Unavailable

E. Hebahan Pertandingan Inovasi

Unavailable

F. Muat Turun (form, claim, etc)

i. Bayaran Lo-Bekalan

 - Borang Penyerahan Dokumen Bagi Bayaran Pesanan Jabatan

 - Borang Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 - Borang Penilaian Prestasi Syarikat

 - Borang Perakuan Terimaan Barang-Barang (Lampiran A)

ii. Bayaran Lo-Perkhidmatan

 - Borang Penyerahan Dokumen Bagi Bayaran Pesanan Jabatan

 - Borang Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 - Borang Penilaian Prestasi Syarikat

 - Borang Pengesahan Kerja / Perkhidmatan (Lampiran B)

iii. Bayaran Terus Syarikat

 - Borang Penyerahan Dokumen Bagi Bayaran Terus Syarikat

 - Lampiran A

 - Borang Perakuan Terimaan Barang - Barang (Lampiran A)

 - Borang Pengesahan Kerja / Perkhidmatan (Lampiran B)

iv. Pelarasan Pendahuluan Pelbagai

 - Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai

v. Pendahuluan Pelbagai

 - Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai

 - Borang Penyerahan Dokumen Bagi Permohonan Pendahuluan
   Pelbagai

vi. Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri

 - Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri

vii. Pendahuluan Perjalanan Luar Negara

 - Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Luar Negara

viii. Permohonan Lo-Bekalan

 - Jadual Penilaian Sebut Harga Pembelian Terus (Bekalan)

 - Lampiran A

 - Borang Penyerahan Dokumen Bagi Pesanan Jabatan (Bekalan)

 - Senarai Semakan Pegawai Yang Menguruskan Pembelian Terus
   Barangan / Perkhidmatan Melebihi RM 1,000 di PTJ

ix. Permohonan Lo-Perkhidmatan

 - Jadual Penilaian Sebut Harga Pembelian Terus (Perkhidmatan)

 - Lampiran A

 - Borang Penyerahan Dokumen Bagi Penyediaan Pesanan Jabatan
   (Perkhidmatan)

 - Senarai Semakan Pegawai Yang Menguruskan Pembelian Terus
   Barangan / Perkhidmatan Melebihi RM 1,000 di PTJ

x. Tuntutan Pelbagai

 - Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai

 - Borang Penyerahan Dokumen Tuntutan Perbelanjaan Pelbagai

 - Borang Tuntutan Pelbagai - Honorarium / Perkhidmatan Ikhtisas

 - Borang Penyerahan Dokumen Tuntutan Perbelanjaan Pelbagai
   (Barangan ICT)

xi. Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

 - Borang Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Perjalanan

 - Borang Penyerahan Dokumen Tuntutan/Pelarasan Pendahuluan
   Perjalanan Dalam Negeri

 - Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

xii. Tuntutan Perjalanan Luar Negara

 - Borang Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Perjalanan

 - Borang Penyerahan Dokumen Tuntutan/Pelarasan Perjalanan
    Luar Negara

 - Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara

3. Unit Penerbitan, Perundingan & Kecemerlangan

A. Latar Belakang

Unit ini berperanan sebagai:

 • Membantu pensyarah di dalam mendaftarkan hasil penerbitan di dalam sistem Publication Repository Information System Management (PRISMA).
 • Mengendali dan menerbitkan Jurnal Intelek (jurnal UiTM Perlis) mengikut tempoh yang telah dirancang.
 • Mengadakan bengkel-bengkel berkaitan dengan penerbitan dan penulisan.
 • Bekerjasama menyelaras penerbitan prosiding seminar.
 • Mengemaskini maklumat di laman web PJIM&A.

B. Ahli-ahli Staf

Bil. Nama Jawatan No. Telefon
1.

Dr. Zuliahani Binti Ahmad

Koordinator Penerbitan, Perundingan & Kecemerlangan 04-9882248
2.

Pn. Azreen Arman Ali
Pembantu Tadbir 04-9882028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Senarai Penerbitan (PRISMA)

Unavailable

D. Senarai Perundingan

i. Senarai Perunding Dari Januari - September 2015

Bil. Nama Ketua Fakulti / Bahagian Tajuk Perundingan Nama Pelanggan Tempoh Perundingan
1. Dr. Naginder Kaur A/P Surjit Singh Fakulti Bahasa OTA Oxford Teachers Academy Oxford Fajar Sendirian  
2. Dr. Naginder Kaur A/P Surjit Singh Fakulti Bahasa Speaking Writing Module IELTS EXAMINER  
3. En. Azlan Mohd Daham FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik KPM 24 - 27 Feb 2015
4. Mohammad Hafiz Ismail FSKM Pengajar Bengkel Myappstec 2015 FSKM UM 9 - 10 Mac 2015
5. Dr. Mohd Azwan Abbas FSPU

Laser Scanning Survey for LRT Station - Ampang Line

UiTM 5 Jan - 8 Mei 2015
6. Rohana Dollah FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Jawapan Matematik QA26/2 PSPM semester II, IV sesi 2014/2015 KPM 12 Mei 2015
7. Azlan Mohd Daham FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Jawapan Matematik QA26/1 PSPM semester II, IV sesi 2014/2015 KPM 12 Mei 2015
8. PM Azman Daim FPP Peperiksaan semester Program Matrikulasi KPM 12 Mei 2015
9. Norwaziah Mahmud FSKM Pemeriksaan Skrip Jawapan Matematik KPM 12 Mei 2015
10. Siti Hafawati Jamaluddin FSKM Pemeriksaan Skrip Jawapan Matematik KPM 12 Mei 2015
11. Nur Syuhada Muhamad Pazil FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan QS025/2 KPM 12 Mei 2015
12. Nurul Hidayah Ab Raji FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan QS025/2 KPM 12 Mei 2015
13. Dr. Mohd Azwan Abbas FSPU Kursus Amalan Profesional Dalam Kadaster Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 12 Mei 2015
14. PM Zakaria Mat Arof FSKM Workshop On 30 Terres Trial Laser Scanner UiTM 29 Mei 2015
15. Rohana Dollah FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik Matrikulasi 3 Jun 2015
16. Azlan Mohd Daham FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik Matrikulasi 3 Jun 2015
17. Nazalyyusma Yusop Fakulti AgroTeknologi Program Pengembangan Pertanian DPIM bersama Masjid Sahabat Masjid As Syakirin, Kg. Oran, Mata Ayer, Perlis 13 - 14 Mac 2015
18. Siti Nor Din FSG The Certificate of Rubber Compounding Lembaga Getah Malaysia 6 -10 April 2015
19. Noor Faizalfarid Mohd Noor FSKM External Examiner Cosmopoint  
20. Dr. Mohd Azwan Abbas FSPU Laser Scanning Survey Drawing Mapping and Vertification for Gas Transmission and Registice UTM 1 Sept - 31 Dis 2015
21. Noor Faizalfarid Mohd Noor FSKM Part Time External Examiner Cosmopoint 1 Sept - 31 Ogos 2016
22. Noor Azura Zainuddin ACIS Seminar Pemantapan Solat Bio Terapi Solat

Puspanita Kementerian Kerja Raya Malaysia

16 - 17 April 2015

ii. Senarai Perunding Dari Januari - Disember 2016

Bil. Nama Ketua Nama Ahli Fakulti / Bahagian Tajuk Perundingan Nama Pelanggan Tempoh Perundingan
1. Dr. Naginder Kaur A/P Surjit Singh   Fakulti Bahasa OTA Oxford Teachers Academy Oxford Fajar Sendirian  6 Nov 2007 - 1 Okt 2015
2. Dr. Naginder Kaur A/P Surjit Singh   Fakulti Bahasa Speaking Writing Module IELTS EXAMINER  6 Nov 2007 - 1 Okt 2015
3. En. Azlan Mohd Daham   FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik KPM 24 - 27 Feb 2015
4. Mohammad Hafiz Ismail   FSKM Pengajar Bengkel Myappstec 2015 FSKM UM 9 - 10 Mac 2015
5. Dr. Mohd Azwan Abbas   FSPU

Laser Scanning Survey for LRT Station - Ampang Line

UiTM 5 Jan - 8 Mei 2015
6. Rohana Dollah   FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Jawapan Matematik QA26/2 PSPM semester II, IV sesi 2014/2015 KPM 12 Mei 2015
7. Azlan Mohd Daham   FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Jawapan Matematik QA26/1 PSPM semester II, IV sesi 2014/2015 KPM 12 Mei 2015
8. PM Azman Daim   FPP Peperiksaan semester Program Matrikulasi KPM 12 Mei 2015
9. Norwaziah Mahmud   FSKM Pemeriksaan Skrip Jawapan Matematik KPM 12 Mei 2015
10. Siti Hafawati Jamaluddin   FSKM Pemeriksaan Skrip Jawapan Matematik KPM 12 Mei 2015
11. Nur Syuhada Muhamad Pazil   FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan QS025/2 KPM 12 Mei 2015
12. Nurul Hidayah Ab Raji   FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan QS025/2 KPM 12 Mei 2015
13. Dr. Mohd Azwan Abbas   FSPU Kursus Amalan Profesional Dalam Kadaster Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 12 Mei 2015
14. PM Zakaria Mat Arof Dr. Mohd Azwan Abbas, Khairulazhar Zainuddin FSKM Workshop On 30 Terres Trial Laser Scanner UiTM 29 Mei 2015
15. Rohana Dollah   FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik Matrikulasi 3 Jun 2015
16. Azlan Mohd Daham   FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik Matrikulasi 3 Jun 2015
17. Nazalyyusma Yusop PM Abdul Satar Said Asghar, Tun Mohd Bakli Daai Fakulti AgroTeknologi Program Pengembangan Pertanian DPIM bersama Masjid Sahabat Masjid As Syakirin, Kg. Oran, Mata Ayer, Perlis 13 - 14 Mac 2015
18. Siti Nor Din Tn.Hj Nawawi Abd. Rahman, Mohd
Syamaizar Mustafa, Nor Mazlina Abdul
Wahab, Noor Aishatun Majid, Nurul Aizan
Mohd Zain, PM Dr. Mohd Azlan, Mohamad
Safwan Suimi, Arina Abd. Rahman, Zurita
Jaafar, Rohana Baharum, Fadlia Afida Ghazali,
Mohd Nazri Subuh
FSG The Certificate of Rubber Compounding Lembaga Getah Malaysia 6 -10 April 2015
19. Noor Faizalfarid Mohd Noor   FSKM External Examiner Cosmopoint  
20. Dr. Mohd Azwan Abbas   FSPU Laser Scanning Survey Drawing Mapping and Vertification for Gas Transmission and Registice UTM 1 Sept - 31 Dis 2015
21. Noor Faizalfarid Mohd Noor   FSKM Part Time External Examiner Cosmopoint 1 Sept - 31 Ogos 2016
22. Noor Azura Zainuddin   ACIS Seminar Pemantapan Solat Bio Terapi Solat

Puspanita Kementerian Kerja Raya Malaysia

16 - 17 Apr 2015
23. Noor Faizalfarid Mohd Noor    FSKM Part Time External Examiner   Cosmopoint  31 Sept 2015 - 31 Ogos 2016
24. Abdul Hapes Mohammad Nurizzati Samsuri, Mohammad Safwan Suimi,
Nur Aishah Zakaria
 HEP  Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi UPSR 2015
Sekolah Kebangsaan Kubang Gajah, Perlis
 Sekolah Kebangsaan Kubang
Gajah, Perlis
 30 Jun 2015 (sesi 1), 5-6 Ogos 2015 (sesi 2)
25. Azlan Mohd Daham    FSKM Bengkel kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan
Matematik PSPM semester 1 & 11 Sesi 2015/2016 
 Matrikulasi, KPM  7-15 Nov 2015
26. Rohana Dollah    FSKM  Bengkel kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan
Matematik PSPM semester 1 & 11 Sesi 2015/2016
 Matrikulasi, KPM  7-15 Nov 2015
27. Sharifah Fhahriyah Syed Abas    FSKM  Pelantikan Pemeriksa Skrip Matematik  Matrikulasi, KPM  9-14 Nov 2015
28. Jasmani Bidin    FSKM  Pelantikan Pemeriksa Skrip Jawapan Matematik  Matrikulasi, KPM   9-14 Nov 2015
29. Noorsham Mansor    FSKM  Pelantikan Pemeriksa Skrip Jawapan Matematik
Program Matrikulasi
 Matrikulasi, KPM   9-14 Nov 2015
30. Azman Daim    FPP  Peperiksaan semester Program Matrikulasi  Matrikulasi, KPM  7-13 Nov 2015
31. Mohd Niza Md Nor    FPP  Pemeriksa untuk Program Matrikulasi
Kementerian Pendidikan Malaysia
 Matrikulasi, KPM  6-11 Nov 2015
32. Rozihana Shekh Zain    FPP  Pemeriksa untuk Program Matrikulasi
Kementerian Pendidikan Malaysia
 Matrikulasi, KPM 6-11 Nov 2015 
33. Ong Elly    Akademi Pengajian Bahasa  Agriculture - The Bounty of Good Earth  W.W.A Cossipore English
School, Kolkata, India
 4-30 Nov 2015
34. Mohamad Azril Che Aziz Zaki Ahmad Dahlan, Sharifah Norashikin
Bohari
 FSPU  Ukuran Butiran dan Titik Aras di Lot 1237,
Mukim Ulu Melaka, Langkawi Kedah
Arah Muara Sdn Bhd   26-30 Mac 2015
35. Mohd Adhar Abd Samad Mohd Khairy Kamarudin, Siti Maryam
Abdul Wahab, Faradina Marzhuki,
Mohd Zaidi Bani Amin
 FSPU  Ukuran Demarkasi dan Topografi di Lot 837,
Mukim Ulu Melaka, Langkawi Kedah
Arah Muara Sdn Bhd   26-30 Mac 2015
36. Ang Lee Sin    FSG/Fizik  External Assessor for the Cambridge A-Level
External Program
 Inti Intertional College Penang
Sdn. Bhd .I-Z, Lebuh Bukit
Jambul, 11900 Penang,
 1 Dis 2014 -31 Nov 2016
37. Mohd Adhar Abd Samad Mohamad Azril Che Aziz, Che Senu b. Salleh,
Norfariza bt Zainal
 FSPU  Ukur Demarkasi Di Lot 2058, Kodiang, Kedah  En. Tarmizi Ahmad  23-24 Nov 2015
38. Ashraf Abdullah PM Dr. Zakaria Mat Arof, Samsuri Mohd
Salleh, Siti Nor Maizah Saad, Ashnita Rahim,
Khairulazahar b. Zainuddin
 FSPU  Ukuran Topografi Lot Pusat Memandu Arah
Muara Sdn.Bhd
 Arah Muara Sdn Bhd  26-30 Mac 2015
39. Sr Sazali Mahmud Sr Ahmad Nadzari Yahaya, Hamlussalam Md
Dali, Siti Aminah Ansah, Mohd Zainee
A.Zainal, Noorazwani Mohd Razi, Muhammad
Faiz Pa'Suya
 FSPU  Ukuran Topografi Di atas Lot (PT1788) , Mukim
Ulu Melaka, Langkawi, Kedah
 Arah Muara Sdn Bhd 26-30 Mac 2015 
40. Mohamad Niza Md Nor    FPP  Kursus Etika Keterampilan Pemandu, Pemanduan
Berhemat dan Penyelenggaraan Kenderaan
Uniutama Property Sdn
Bhd
 19-20 Mac 2015

iii. Senarai Perunding Dari Januari - Mac 2017

Bil. Nama Ketua Nama Ahli Fakulti / Bahagian Tajuk Perundingan Nama Pelanggan Tempoh Perundingan
1. Noor Azura Zainuddin
  ACIS Kursus Bio Terapi Solat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Penggunaan Kedah
 30 Nov 2016
2. Noor Azura Zainuddin
  ACIS
Kursus Bio Terapi Solat Kolej Matrikulasi Perlis
 30 Nov 2016
3. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi
  FSKM IRIS 2016
UTHM Commercial Sdn Bhd
24-25 Nov 2016
4. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi Prof. Madya Dr. Naimah Mohd Hussein FSKM Software and Systems Engineering, IT Service Management & IT Governance
Sirim STS Sdn Bhd
1 Nov 2016
5. Prof Madya Dr. Mohd Azlan Mohd Ishak
Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi, Dr. Wan Izhan Nawawi Wan Ismail, Muhammad Nabil Fikri Jamaluddin, Rosma Malini Md Aus, Zurita Jaafar PJIMA, UITM CAWANGAN

Bengkel Thesis Formatting

UiTM Cawangan Perlis
14 - 15 Nov 2016
6. Dr. Wan Izhan Nawawi Wan Ismail Prof. Madya Dr. Mohd Azlan Mohd. Ishak, Prof Madya Dr. Nafisah Osman, Dr. Abd. Mutalib Md Jani, Dr. Zuliahani Ahmad, Dr. Jeyasehlly Andas, Dr. Ang Lee Sin, Dr. Ramani Mayappan, Dr. Rizana Mohd Yusof FSG/UITM CAWANGAN
Workshop On Microscopy And Spectroscopy Analyses (MSA 2016)
UiTM Cawangan Perlis 20-21 Dis 2016
7. Dr. Naginder Kaur A/P Surjit Singh
  APB/UITM CAWANGAN PERLIS
IELTS Examiner (Speaking & Writing Module 2017-2019 IDP Education Limited 13 Jan 2007 - 31 Dis 2019
8. Noor Aishatun Majid
Noor Faezah Mohd Sani, Nor Mazlina Abdul Wahab, Mohd Syamaizar Mustapha, Muhamad Naiman Sarip, Dr. Sharizal Hasan, Wahida Abdul Rahman, Arina Abd. Rahman FSG/UITMPS Consulation On Chemicals Inspection and Troubleshooting in PVC Mat Manufacturing
Masfloor Sdn Bhd
12 Jul 2016 - 12 Jul 2018
9. Noraini Ismail
  ACIS/UITM PERLIS Kursus Bio Terapi Solat
Sek. Men. Keb. Bandar Bukit Kayu Hitam
12 Jul 2017
10. Noraini Ismail   ACIS/UITM PERLIS Ceramah Motivasi Keagamaan ('Smat Nisa')
KPM 10 Mac 2017
11. Noraini Ismail
  ACIS/UITM PERLIS Festival Penghayatan Islam
KPM 11 Feb 2017
12. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi
  FSKM/UITM PERLIS Technical Consultant for Iris 2017
KPM 12 Mei 2015
13. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi   FSKM/UITM PERLIS Panel Penasihat Program Diploma Teknologi Sistem Komputer
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 15-17 Mac 2017
14. Prof Madya Dr. Mohd Azlan Mohd Ishak Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi, Rosma Malini Md Aus, Zurita Jaafar, Arina Abd. Rahman, Fadlia Afida Ghazali, Mohd Nazri Suboh PJIMA, UITM CAWANGAN Basic Elements Of Thesis Workshop UiTM 27 Jan 2017
15. Noor Aishatun Majid Noor Faezah Mohd Sani, Nor Mazlina Abdul Wahab, Mohd Syamaizar Mustapha, Muhamad Naiman Sarip, Dr. Sharizal Hasan, Wahida Abdul Rahman, Arina Abd. Rahman FSG/UITMPS Consulation On Chemicals Inspection and Troubleshooting in PVC Mat Manufacturing Matrikulasi 12 Jul 2016 - 12 Jul 2018

E. Senarai RIG

Unavailable


4. Unit Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (ICAN)

A. Latar Belakang

Unit ini berperanan sebagai:

 • Menggalakkan aktiviti mobiliti pelajar di dalam dan luar negara dengan menyediakan maklumat-maklumat berkaitan institusi/syarikat berkaitan.
 • Membantu pihak-pihak berkepentingan di UiTM Perlis untuk mewujudkan kerjasama strategik dan jaringan industri di antara institusi kerajaan dan swasta melalui MoU atau MoA.
 • Mengkoordinasi dengan pihak HEA dan HEP untuk menjalankan program-program yang membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan.
 • Sebagai pusat pengumpulan dan pengurusan data alumni UiTM Perlis.
 • Merancang dan melaksanakan program-program bersama Alumni UiTM Perlis.
 • Mengkoordinasi program-program Alumni bersama pihak HEA dan HEP.
 • Bertanggungjawab mengurus dan memantau prestasi geran Knowledge Transfer Program (KTP).

B. Ahli-ahli Staf

Bil. Nama Peranan No. Telefon
1.

Dr. Abidah Binti Hj. Mat Taib

Koordinator Jaringan Industri, Komuniti & Alumni (ICAN)
04-9882262
2.

Pn. Rohana Binti Baharum
Pembantu Tadbir Kanan 04-9882302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. e-Pelaporan

Unavailable

D. Senarai Alumni

Unavailable

E. Senarai Latihan Industri (LI) / Penyelaras LI

Bil. Nama Peranan
1.

Dr. Shukor Sanim Bin Mohd Fauzi

Koordinator Penyelidikan, Inovasi & Pascasiswazah

 

 

 

 

 

F. Senarai Syarikat

Unavailable


5. Unit Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED)

A. Latar Belakang

MASMED sebelum ini dikenali sebagai "Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (Malaysian Entrepreneur Development Centre - MEDEC)" terletak di Blok 13, INTEKMA Resort & Convention Centre, Persiaran Raja Muda, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor.

MEDEC ditubuhkan pada tahun 1975 untuk menjalankan program akademik, aktiviti penyelidikan dan perkhidmatan perundingan. Misi ini adalah untuk memudahkan pertumbuhan usahawan Bumiputera di Malaysia. Ia ditubuhkan untuk perancangan dan pelaksanaan program pembangunan keusahawanan seperti latihan, pendidikan, penyelidikan dan perundingan.

Terdapat 2 jabatan lain yang berkaitan dengan keusahawanan, iaitu Pusat Penyelidikan & Sokongan Keusahawanan (Entrepreneurship Research & Support Center - ERSC) yang diletakkan di bawah Fakulti Pengurusan Perniagaan, dan program "Tunas Mekar" yang memberi tumpuan kepada latihan siswazah dalam bidang keusahawanan.

Pada April 2010, Jawatankuasa Eksekutif Universiti bersetuju untuk menggabungkan 3 jabatan ini menjadi satu dan meluluskan penubuhan sebuah Institut Keusahawanan yang kemudiannya dikenali sebagai MASMED.

Unit MASMED di UiTM Perlis ini berperanan sebagai:

 • Menggalakkan aktiviti keusahawanan di kalangan pelajar dan staf UiTM Perlis serta masyarakat setempat melalui MASMED dengan memberi latihan keusahawanan.
 • Memberi peluang kepada pelajar UiTM Perlis untuk menceburi bidang keusahawanan melalui Program Kiosk Usahawan Siswa.
 • Menggalakkan pelajara menghadiri seminar-seminar keusahawanan anjuran UiTM dan institusi luar.
 • Memberi latihan TOT kepada pensyarah-pensyarah keusahawanan bagi tujuan pemantapan pengajaran dan pembelajaran kursus ENT.
 • Mengadakan konferensi keusahawanan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi tujuan menggalakkan penglibatan pensyarah UiTM Perlis di dalam bidang penyelidikan keusahawanan dan inovasi keusahawanan.

B. Ahli-ahli Staf

Bil. Nama Jawatan No. Telefon
1.

Dr. Mohamad Niza Bin Md. Nor

Koordinator MASMED 04-9882308
2.

Cik Fadlia Afida Binti Ghazali

Pembantu Tadbir

 

04-9882301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Senarai Aktiviti Keusahawanan

Bil. Tajuk/Jenis Program
1.

 BENGKEL UiTM INDUSTRIAL INTERNSHIP ZON UTARA (PERLIS, KEDAH, PULAU PINANG & PERAK)
 
ANJURAN MASMED UiTM CAWANGAN PERLIS

 Tarikh:4-5 Mac 2016
 Lokasi:Pendang Lake Resort

 Keterangan:

 Bengkel ini dirancang bagi tujuan pelaksanaan dan melicinkan perjalanan program. Bengkel ini melibatkan peserta-peserta dari UiTM Perak, UiTM Pulau Pinang, UiTM Kedah dan UiTM Perlis selaku penganjur.

 Bengkel ini dikendalikan oleh MASMED UiTM Melaka, berdasarkan pengalaman mereka melaksanakan SME-Universiti Internship program 2015 dan telah mewakili UiTM ke pertandingan peringkat kebangsaan seterusnya merangkul kejuaraan. Objektif bengkel ini dilaksanakan adalah untuk :-

i. Membantu MASMED UiTM Zon Utara melaksanakan program UiTM-Industrial Internship dengan lebih efektif
dan efisyen.
ii. Memberi pendedahan serta motivasi kepada peserta mengenai fungsi dan matlamat program.

 2.

 MINI PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN MAHASISWA SIRI 1/2016 UiTM CAWANGAN PERLIS
 ANJURAN MASMED UiTM CAWANGAN PERLIS

 Tarikh: 2 April 2016
 Lokasi: Dewan Kuliah 7, UiTM Perlis

 3.

 MINI PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN MAHASISWA SIRI 2/2016 UiTM CAWANGAN PERLIS
 ANJURAN MASMED UiTM CAWANGAN PERLIS

Tarikh: 14 Mei 2016
Lokasi: Dewan Kuliah 7, UiTM Perlis

 4.

 PROGRAM RESEARCH WRITING AND ENTREPRENEURIAL PUBLICATION WORKSHOP
 
ANJURAN MASMED UiTM CAWANGAN PERLIS

Tarikh: 26-27 Mei 2016
Lokasi: EDC Hotel & Residence, Universiti Utara Malaysia (UUM)

   
   
5.

 SESI PEMBENTANGAN UiTM INDUSTRIAL UiTM CAWANGAN PERLIS
 ANJURAN MASMED UiTM CAWANGAN PERLIS

 Tarikh: 22 Julai 2016
 Lokasi: Bilik Inovasi PJIM&A, UiTM Perlis

 Keterangan:

 Program dijalankan selama 3 bulan bermula 1 Mac - 31 Mei 2016.

 

 UiTM INDUSTRIAL INTERNSHIP ZON UTARA (UiTM CAWANGAN PERLIS)
 -
Pemenang UiTM Industrial Intership Program UiTM Cawangan Perlis

 Tempat Pertama

 Nama Perunding Muda : Muhammad 'Arif B. Shamsul Baharin
                                        : Muhammad Farid Amin B. Hisyamudin
                                        : Zarina Fatnie Bt. Mohd Zainuddin
                                        : Wan Eza E'zzaty Bt. Meor Ahmad Mazlan

 Nama Kaunselor         : En. Mohammad Niza B. Md Noor
 Nama Syarikat PKS     : Northern Dialysis Centre

 Tempat Kedua

 Nama Perunding Muda : Ahmad Muaz B. Mahzar
                                        : Fatin Afiqah Bt. Jobli
                                        : Siti Aishah Bt. Zulkifli
                                        : Ahmad Amin B. Ahmad
                                        : Syafi Thaqif B. Shukri

 Nama Kaunselor          : En. Kamsol Mohamed Kassim
 Nama Syarikat PKS      : FAZA Marketing

 Tempat Ketiga

 Nama Perunding Muda : Irdiena Inani Wirdaningsih Bt. Abdullah
                                          : Fatin Najihah Bt. Marzuki
                                          : Aida Natasha Elma Bt. Ridzuan
                                          : Farah Natasha Bt. Zulkifli
                                          : Hafizha Bt. Mat Idris

 Nama Kaunselor          : Tn. Hj. Abdul Rashid Sintha Madar
 Nama Syarikat PKS      : Frutania Industry

 Tempat Keempat

 Nama Perunding Muda  : Nur Syafira Bt. Sukarno
                                          : Nur Amalina Izzatie Bt. Mohamad
                                          : Siti Nur Afifah Bt. Alias
                                          : Wan Nor Anis Shafiqa Bt. Wan Mohammad Zin
                                          : Siti Nurdiana Bt. Romli

 Nama Kaunselor           : Tn. Hj. Zulkafli Mansor
 Nama Syarikat PKS       : Syafi Bakery

6.

 MAJLIS PELANCARAN DAN PENYERAHAN SET AKUAPONIK KEPADA KOMUNITI SETEMPAT
 (KG. KUBANG MAT TANGGOK & KG. RANI ESTATE , ARAU)
 ANJURAN MASMED UiTM CAWANGAN PERLIS

 Tarikh: 29 Julai 2016
 Lokasi: Dewan Orang Ramai, Jalan Rani Estate Arau

7.

 SEMINAR AGROPRENEUR MUDA ' KE ARAH JUTAWAN TANI MODEN‘
 ANJURAN BERSAMA MYAGROSIS, FAMA, MASMED & FAKULTI PERAKAUNAN

 Tarikh: 8 September 2016
 Lokasi: Dewan Kuliah 6, UiTM Perlis

8.

 KARNIVAL KEUSAHAWANAN DAN KESENIAN MAHASISWA UTARA 2016

 Tarikh: 22 - 25 September 2016
 Lokasi: UiTM Perlis

 Keterangan:

 Karnival ini merupakan julung kali diadakan di UiTM Cawangan Perlis dan dilaksanakan besar-besaran yang menggabungkan aktiviti keusahawanan dan kesenian. Beberapa pengisian yang dijalankan berasaskan kepada membudayakan nilai-nilai keusahawanan di kalangan  pelajar dan memertabatkan kesenian dikalangan generasi muda dan masyarakat setempat.

 Karnival ini adalah anjuran bersama MASMED UiTM Cawangan Perlis, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Kementerian Kewangan Sukarelawan  Malaysia, MDEC, MARA, SSM, RISDA, FAMA dan juga ditaja oleh Primadona Worlwide.

 Karnival ini berlangsung dari 22- 25 September 2016 bertempat di UiTM Cawangan Perlis.

Objektif utama adalah :

 • Mempromosikan nama UiTM Cawangan Perlis
 • Mengeratkan hubungan antara universiti dengan masyarakat/ institusi / organisasi sekitar
 • Menjana pendapatan UiTM
 • Mempertingkatkan ikatan dengan alumni
 • Melatih ciri-ciri kepimpinan dan espirit de corp dikalagan pelajar
 • Menyerlahkan daya kreativiti dan inovasi
 • Karnival ini telah disempurnakan oleh  YB Dato’ Othman Aziz, Timbalan Menteri Kewangan 1

Antara program yang dijalankan adalah :

 • Program Malam Cinta Palestin
 • Seminar E-usahawan oleh MDEC
 • Seminar Asas Keusahawanan
 • Seminar Cretive Youth Entrepreneur (c-yes) oleh MARA
 • Program Mobile CTC
 • Seminar Motivasi Usahawan Seni @ Promadona Worlwide
 • Pameran kerjaya CaIREx
 • Pameran peralatan ketenteraan
 • Forum Usahawan Muda olh Sukarelawan Malaysia (Diskusi Cari Kerja, Berniaga dan Kerjaya)
 • Program Car Boot Sales
 • Pertandingan business pitching
 • Bengkel dan pameran wau
 • Pertunjukan Brassband

9.

 KURSUS ONLINE BUSINESS SPRINGBOARD UiTM PERLIS & KEDAH
 ANJURAN MASMED UiTM CAWANGAN PERLIS

 Tarikh: 23 - 25 September 2016
 Lokasi: Hotel Putra Regency, Kangar

 Keterangan:

 Perniagaan atas talian dijangka berkembang dengan pesat pada tahun ini dan dapat membantu meningkatkan pendapatan isi rumah dan pelajar.

 Peningkatan pesat perniagaan atas talian itu dipacu oleh perkembangan teknologi terkini, terutamanya dengan kewujudan blog, laman sosial serta sistem optimisasi enjin carian yang secara tidak langsung membantu memudahkan aktiviti pemasaran dan perniagaan.. Program ini melibatkan pelajar-pelajar dari UiTM Cawangan Perlis dan Kedah. Kursus ini dikendalikan oleh penceramah seperti :

 1)  En. Adlan Ahmad Bakri (Ketua Jabatan Institut Tunas Mekar & Operasi Keusahawanan)

 2)  En. Abd Rashid Mansur (Pengarah Bizqlick Resources)

 3)  En. Mohd Zamri Aminuddin

10.

 UJIAN KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DAN TEMUDUGA TUNAS MEKAR SESI 2016/2017
 ANJURAN TUNAS MEKAR, UiTM CAWANGAN PERLIS

 Tarikh: 27 September 2016
 Lokasi: Makmal Komputer, UiTM Perlis

 Keterangan:

 NAMA PROGRAM : UJIAN KOMPETENSI KEUSAHAWANAN (PECS – AT) PERSONAL ENTREPRENEURIAL COMPETENIES SELF-ASSESSMENT
 
MASA                      :  9.00 PAGI
 JUMLAH KEHADIRAN :  7 ORANG

11.

 TEMUDUGA TUNAS MEKAR SESI 2016/2017
 ANJURAN TUNAS MEKAR, UITM CAWANGAN PERLIS

 Tarikh: 27 September 2016
 Bilik Akademia, UiTM Perlis

 Keterangan:

 PANEL TEMUDUGA  : 1) EN. ARIF HELMI BIN JUNID
                                    2) HJH. NOORZILA BINTI SHARIF
                                    3) DR. SARINA BINTI MUHAMAD NOOR
                                    4) EN. FADER BIN ABDULLAH

 JUMLAH KEHADIRAN PESERTA : 7 ORANG

12.

 MAJLIS PENUTUP PROGRAM WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE (WISE)

 Tarikh: 7 November 2016
 Lokasi: Dewan Kuliah 6, UiTM Perlis

 Keterangan:

 Majlis Penutup Women in Social Enterprise 2016 UiTM Cawangan Perlis adalah salah satu aktiviti yang dijalankan sempena pelaksanaan  PROGRAM WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE (WISE) 2016 di bawah kerjasama antara Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) serta MASMED yang mana Othman Yeaop Abdullah Graduate School of Business (OYAGSB), Universiti Utara Malaysia (UUM) merupakan pengurus bagi program ini di peringkat nasional.

 Seramai 6 penyelia dan 45 orang pelajar dari UiTM Perlis telah terlibat di dalam melaksanakan WISE 2016 di 24 lokasi penempatan program anak angkat SAHABAT AIM sekitar negeri Perlis bermula pada 24 Oktober 2016.

 Majlis ini adalah sebagai majlis penutup dan majlis penghargaan kepada semua yang terlibat di dalam menjayakan WISE 2016 untuk UiTM Perlis bagi tahun 2016.

13.

 PROGRAM BICARA KEUSAHAWANAN BERSAMA PRO CANSELOR

 Tarikh: 22 November 2016
 Lokasi: Dewan Kuliah 6, UiTM Perlis

 14.

 LEADERSHIP TEAM BUILDING
 ASAS KEPIMPINAN KEUSAHAWANAN KE ARAH KEMAJUAN DESTINI ANAK BANGSA

 Tarikh: 26 -28 November 2016
 Lokasi: Merdeka Beach Resort, Kedah

 Keterangan:

 Objektif : Memberi pendedahan terhadap kepentingan ilmu keusahawanan dan kepimpinan secara teori melalui sesi pengajaran diluar kuliah.

 Peserta terdiri daripada Ahli koperasi UiTM Perlis, MPP, MTK dan presiden persatuan.

15.

 PERTANDINGAN MASMED 1000 PITCHING PERINGKAT KEBANGSAAN

 Tarikh: 7 - 8 Disember 2016
 Lokasi: Intec Shah Alam, Selangor

 Keterangan:

 KATEGORI  YANG DIMENANGI:

 1) BEST INNOVATION (1st RUNNER UP) – MICROBIAL ENERGY CELL
 2) GOLD MEDAL (MICROBIAL ENERGY CELL)
 3) GOLD MEDAL ( MISTICAL FACE MIST)
 4) SILVER MEDAL (TECHNOFLOW)

16.

 SEMINAR TRANSFORMASI PEMASARAN DAN LAWATAN AKADEMIK KE MAHA 2016

 Tarikh: 7 - 9 Disember 2016
 Lokasi: MAEP Serdang, Selangor

17.

 LAWATAN PROJEK AKUAPONIK KE AFNAN TECHNOLOGI , SELANGOR

 Tarikh: 9 - 11 September 2016
 Lokasi: Shah Alam, Selangor

 Keterangan:

 Lawatan ini dirangka kepada peserta untuk memberikan pengalaman serta pendedahan baru berkaitan pertanian serta bidang keusahawanan yang diusahakan oleh usahawan terutamanya dalam bidang pertanian dan industri makanan. Oleh yang demikian pihk MASMED bercadang untuk mengadakan sesi lawatan ini kepada  peserta-peserta yang terlibat dalam bidang pertanian (Projek Akuaponik). Lawatan ini juga merupakan pendedahan awal kepada pelajar untuk menjadi seorang usahawan petani moden yang berjaya apabila menamatkan pengajian kelak.

 SASARAN PESERTA

 Seramai 35 orang akan terlibat dalam lawatan

 • 15 orang ahli Kelab ENACTUS
 • 10 orang peserta projek Komuniti Akuaponik (Masyarakat Kampung Setempat)
 • 5 orang pelajar (perunding muda projek Komuniti Akuaponik)
 • 5 orang termasuk Koordinator MASMED, penasihat, AJK dan urusetia MASMED)

18.

 

 PROGRAM YEAR END SALES (YES)

 Tarikh: 13 - 16 Disember 2016
 Lokasi: Anjung Siswa, UiTM Perlis

 Keterangan:

 TUJUAN

 Program ini yang julung kali diadakan berdasarkan kepada kerana 3 acara berlangsung serentak anjuran Unit MASMED, Fakulti Pengurusan  Perniagaan dan Fakulti Perakaunan dengan kerjasama Tourism Malaysia’ Perlis.

 1. Street Smart Salesmanship@Retailing – Anjuran Unit MASMED
 2. Nebuva (New Business Venture) – Anjuran Fakulti Pengurusan Peniagaan.
 3. Muslimah Lifestyle Carnival  – Anjuran Fakulti Perakaunan.

 Program Street Smart Salesmanship@Retailing ialah aktiviti jualan ‘Foodtrucks dan Carboots’. Program ini merupakan program MASMED Shah Alam dan dilaksanakan di peringkat kampus berkonsepkan  ‘business partnership’ iaitu di mana pelajar akan bersama-sama pengusaha ‘Foodtrucks dan Carboots’ menjalankan perniagaan. Program ini melibatkan seramai 30 orang pelajar.

 Nebuva ialah program pembentangan idea perniagaan bagi keperluan kursus ENT530 dan ENT600. Program ini diadakan pada setiap hujung semester. Program ini melibatkan hampir 500 pelajar disemua program yang mendaftar kursus wajib keusahawanan (ENT530 & ENT600).

 Karnival “Muslimah LifeStyle” ialah aktiviti jualan produk muslimah dan aksesori/peralatan teknologi maklumat. Program ini dianjurkan oleh Unit Nasihat dan Perundingan Perakaunan Fakulti Perakaunan.

 Program ‘Year End Sales’  ini berkonsepkan “harga runtuh’ dan ‘jualan penghabisan stok’ dimana pelajar, staf dan pengunjung agar dapat memiilikki produk pada harga yang murah. Disamping itu program ini memberi penekanan kepada pembudayaan keusahawanan di kalangan pelajar UiTM Cawangan Perlis.

19.

 PROGRAM NeBuVa New Business Venture Analysis Competition Programme

 Tarikh: 16 September 2016
 Lokasi: Anjung Siswa, UiTM Perlis

20.

 BENGKEL & PEMBENTANGAN ONLINE BUSINESS SPRINGBOARD

 Tarikh: 16 - 17 Disember 2016
 Lokasi: Hotel Royal Penang

 Keterangan:

 Bengkel ini dilaksanakan bagi menilai pembentangan dan status perniagaan online yang telah didaftarkan semasa dan selepas sesi 1 dilaksanakan. Pemenang untuk pembentangan ini diumumkan semasa bengkel ini diadakan. Program ini melibatkan pelajar-pelajar dari UiTM Cawangan Perlis dan Kedah. Sesi Pembentangan ini dinilai oleh :

 • En. Adlan Ahmad Bakri (Ketua Jabatan Institut Tunas Mekar & Operasi Keusahawanan)
 • En. Abd Rashid Mansur (Pengarah Bizqlick Resources)
 • En. Fader Abdullah (Pensyarah Kanan, UiTM Caw Perlis
 • En. Azizan Kassim (Pensyarah Kanan, UiTM Caw Perlis)

 

D. Senarai Kedai dan Kiosk

Unavailable

E. Muat Turun

Unavailable


6. Unit Tunas Mekar & MyAgrosis

A. Latar Belakang

i. Tunas Mekar


Program Tunas Mekar adalah cetusan ilham Y. Bhg. Mantan Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Program in merupakan satu program bagi menggalakkan graduan menjadikan keusahawanan sebagai satu kerjaya.

Program ini merupakan kerjasama di antara Unit Penyelaras Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM) dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM). Ia melibatkan usahawan/pengusaha IKS di negeri Perlis dan ditujukan khas kepada graduan bumiputera bagi mencapai 2 objektif utama:

 • Membantu membangun, mengurus dan memajukan kawasan luar bandar serta tanah-tanah rancangan menerusi bidang keusahawanan dan perniagaan dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS).
 • Memberi graduan bumiputera asas serta pengalaman dalam bidang perniagaan, pengurusan dan kewangan khususnya menerusi IKS.

Program Tunas Mekar Peringkat Negeri Perlis dilaksanakan pada tahun 2009.

Konsep Program Tunas Mekar ini adalah berasaskan pengintegrasian di antara pengetahuan akademik para graduan dengan pengalaman berniaga para usahawan di mana penggabungan dan penyatuan kedua-dua pihak ini akan dapat menghasilkan satu sinergi bagi menghuraikan potensi kedua belah pihak di dalam menguruskan sesuatu perniagaan.

Pihak UiTM akan mewujudkan satu gabungan sumber yang terdiri daripada graduan bumiputera daripada pelbagai, dalam satu skim program yang dikenali sebagai "Skim Perunding Muda". Graduan ini akan bekerja sambil berunding apabila mereka ditempatkan dengan usahawan yang telah dikenalpasti.

UiTM mengalu-alukan penyertaan graduan untuk merealisasikan usaha murni kerajaan bagi memajukan perniagaan IKS luar bandar.

Program ini bukan sahaja mendapat sokongan padu daripada YAB Dato' Seri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri serta seluruh warga UiTM malah ia juga memberi landasan dan laluan kepada kita untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa graduan bumiputera program ini adalah juara dalam bidang keusahawanan.

ii. MyAgrosis

Kesedaran terhadap kepentingan pertanian sebagai enjin ketiga kepada ekonomi negara memerlukan golongan belia dalam menjamin kesinambungan kepentingan sektor ini. Sejajar dengan matlamat 'Wawasan 2020' keperluan untuk menjana golongan belia yang berilmu sebagai pelapis dan peneraju dalam merealisasikan transformasi pertanian ke arah sektor yang lebih moden dan berteknologi tinggi telah menjadi titik tolak kepada penubuhan program MyAgrosis. Program ini berperanan sebagai pemangkin kepada proses percambahan minat dan penglibatan siswa-siswi di IPTA dalam projek-projek Agropertanian melalui Kelab MyAgrosis. Pemupukan minat, kecenderungan dan penglibatan terus golongan graduan/siswazah ini sebagai pelapis dan pewaris dalam sektor yang lebih moden, berteknologi tinggi, dinamik dan berdaya saing secara global. Menjelang 2020, disasarkan seramai 20,000 siswa-siswi dan graduan IPTA akan menjadi ahli Kelab MyAgrosis yang diantaranya akan menjadi kumpulan dalam pencapaian usaha murni ini.

Matlamat penubuhan MyAgrosis adalah untuk:

 • Memupuk minat dalam bidang keusahawanan pertanian di kalangan mahasiswa IPTA/ILP sejajar dengan slogan 'Pertanian Adalah Perniagaan'.
 • Memberi pendedahan asas kepada mahasiswa IPTA/ILP dalam bidang pertanian yang boleh dijadikan sebagai pilihan kerjaya yang utama.
 • Memberi kesedaran kepada mahasiswa IPTA/ILP tentang peranan dan perhatian Kerajaan terhadap kepentingan golongan belia dan mahasiswa sebagai pelapis serta pewaris bangsa dan negara dalam kemajuan industri makanan negara.
 • Membantu meningkatkan nilai-nilai keusahawanan tani dan asas tani di kalangan mahasiswa.
 • Mendorong kelahiran usahawan tani yang moden, dinamik dan berdaya saing di kalangan graduan IPTA/ILP.

Untuk maklumat lebih lanjut tentang MyAgrosis, anda boleh melayari laman web http://www.myagrosis.gov.my/index.php.

Unit Tunas Mekar & MyAgrosis di UiTM Perlis berperanan sebagai:

 • Memberi latihan keusahawanan secara berstruktur atau pensijilan kompentensi / profesional kepada peserta-peserta Tunas Mekar (kerjasama dengan ICU, Jabatan Perdana Menteri) dan ahli MyAgrosis (kerjasama dengan FAMA dan Agrobank).
 • Memberi peluang kepada pelajar UiTM Perlis untuk menceburi bidang keusahawanan melalui program Tunas Mekar dan MyAgrosis.
 • Menggalakkan peserta Tunas Mekar dan MyAgrosis menghadiri seminar-seminar keusahawanan anjuran UiTM dan institusi luar.
 • Menyediakan latihan industri kepada Kaunselor Tunas Mekar.
 • Melibatkan diri di dalam mana-mana karnival keusahawanan anjuran dalaman dan organisasi luar.

B. Ahli-ahli Staf

Bil. Nama Jawatan No. Telefon
1.

Puan Noorzila Binti Sharif

Koordinator Program Tunas Mekar & MyAgrosis 04-9882809
2.

Puan Fadlia Afida Binti Ghazali


Pembantu Tadbir
04-9882301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Senarai Syarikat dengan Tunas Mekar

Bil. Nama Pengusaha Syarikat Nama Syarikat Alamat  No. Telefon  Email  No. Fax Bidang
1.

 Cik Nur Azreen Bt. Jamil

 Zaireen Enterprise / Zaireen Pengantin & SPA  No. 18, Mean Bazar Kangar, 01000 Kangar, Perlis 017-4180900  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Butik Pengantin
2.  En. Mansor Bin Salleh Pasaraya Seri Utama KM 1, Jalan Kangar-Pdg Besar,
01000 Kangar, Perlis
012-4089884 / 019-5740124   04-9776445 Peruncitan
 3.  En. Shukri Bin Abdul Rashid Sharbina Catering

 No. 5, Jalan Tiong Persiaran Jubli Emas
01000 Kangar, Perlis

019-4440944    04-9770944 Katering
4.  Pn. Suzaini Binti Kasa  Secret Crystal Food Enterprise (Sue Bakery) No. 207, Taman Muda Asas, Pekan Pauh, 02600 Arau, Perlis 012-5086780     Bakeri
 5.  Pn. Nurul Huda Binti Che Hamid Rislah Impian Enterprise No. 3 Rislah Bakery, Jalan Sekolah Derma, 01000 Kangar, Perlis 012-5022283     Bakeri
 6.  En. Amirul Amin Bin Setaman Sur Group Advance Bt-1, Jalan Kaki Bukit Batu 6, Plaza Beseri, 02400 Kangar, Perlis  012-2787964 / 04-9381536  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  04-9381511 Event Manager
 7.  Dr. Abdul Wahab Bin Khalid Osman  Alphine Delice No. 1, Plaza MARA, Utan Aji, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis 04-9772366 / 012-4335366     Bakeri
 8.  En. Omar Bin Ibrahim  CPO Ceria Enterprise No. 1, Lorong 5, Taman Sri Wang Fasa 1, 02600 Arau, Perlis 04-98630703 / 012-4242755      Katering
 9.  Pengurus FELDA  Ladang Integrasi Penternakan  Pejabat Projek Integrasi Ternakan, Felda Chuping, 02500 Kangar, Perlis  04-9470386 / 012-4775961    04-9470382  Ternakan Lembu
 10.    Izhaton Corporation Sdn. Bhd. (D'A Corner)  Batu 1, Padang Besar Selatan, 02000 Kuala Perlis  012-5513203 / 017-6803974      Katering
 11.    Vsix Power Corporation Sdn. Bhd.  No. 698, Jalan Sungai Padang, 02700 Simpang Empat Perlis Indera Kayangan  019-5964911 / 012-5851670  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  04-9805105  Elektrikal
12.  Baharuddin Bin Selamet  Fastabiq Enterprise  Lot 19, Anjung Siswa UiTM Cawangan Perlis, 02600 Arau, Perlis  019-4540624     Kedai Buku
13.  (Pn. Izharini Binti Din) - En. Din  Mega Suria Aquaculture  No. 183, Kampung Seberang Alor, 02600 Arau, Perlis  013-4678982     Ketam Nipah
14.  Pn. Zanita  Tadika Huda  No. 52, Jalan TBA 3, Taman Bersatu, 02600 Arau, Perlis  019-4451599      Tadika
15.  Tuan Haji Abd. Majib Bin Abd. Razak  Intirajaya Sdn. Bhd.  Jalan Kubang 3, 02450 Bukit Keteri Perlis  04-94427777 / 019-5577500  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Ternakan Kambing
16.  En. Marizan Ahmad  Tampak Yakin Holidays (M) Sdn. Bhd. No. 41, Persiaran Putra Timur Kompleks Jeti Baru, 02000 Kuala Perlis 019-4182617 / 04-9852479  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  04-9852792 Motel
17.  Pn. Roslima Binti Hassan  Butik Ilham Bonda (Ilham Bonda Enterprise)  No. 2, Jalan Hospital, 01000 Kangar, Perlis  019-5434734 / 04-9767458     Butik
18.  En. Mohd Shahrir Bin Nordin  Pusat Tuisyen & Latihan NR  No. 11, Tingkat 2 Jalan Indera Kayangan, 01000 Kangar, Perlis  019-5665910 / 04-9768142      Tuisyen
19.  Pn. Aishah Binti Samsudin  I-Baked Confectionery Sdn. Bhd.  80, Batu 1, Jalan Santan, 01000 Kangar, Perlis  012-4278641    04-9782758  Bakeri
20.  En. Mohd Faisol Bin Abd. Rahman  HPA Industries Sdn. Bhd.  Lot 7 & 8, Kawasan Miel Jejawi Sematang, 02600 Arau, Perlis  04-9779894    04-9777879  Kopi
21.  En. Abdul Salam Bin Lebai Saad  Digimart Computer Centre  No. 9, Taman Pangkalan Indah, Jalan Pengkalan Asam, 01000 Kangar, Perlis  019-4787605    04-9777062 Komputer
22.  En. Ros Indra Bin Indrus  Tapak Projek Penternakan Ayam (Felda Mata Ayer)  No. 2662, Taman Beseri Jaya, 02400 Beseri Perlis  012-4653005    04-7145004 Ternakan Ayam
23.  En. Kassim Bin Mat Isa    Kg. Belukar, 02400 Beseri, Kangar, Perlis  017-5802418     Ternakan Ikan Keli
24.  Hj. Azmi Bin Mohamad  NDAK Frozen Food Supply  Lot. 426-B, Jalan Tebing Tinggi Mukim Bintong, 01000 Kangar, Perlis  04-9775230 / 012-4988435     Frozen Food
25.  Pn. Masyitah Zubir    Hadapan Taman Fauziah, Jalan Padang Behor, 01000 Kangar, Perlis  012-4667372 / 012-4293968     Lanskap
26.  En. Rizan Abd. Rahim  Jabatan Kuarantin  Km. 32, Kg. Sena Dalam, Jalan Padang Besar Perlis, 02100 Padang Besar Perlis  012-4508838     Ternakan Lembu
27.    Koleksi Syahidah  No. 43, Rumah Kedai, Taman Sri Wang, Lorong 13 A, 02600 Arau, Perlis  013-4453321     Butik Pakaian
28.    Bauhulu Shop  KM 1, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis  04-9762467 / 019-4214612    04-9770607 Bahulu
29.  En. Ku Ahmad Bin Ku Chik  Kuck Manis Jaya  KM 2, Taman Guru Jaya, Jalan Kaki Bukit, 01000 Kangar, Perlis  019-5124795     Buah-Buahan
30.  Pn. Suhailla Shahalin  Butik Sutera Emas  No. 26, KM 21/2, Jalan Santan, 01000 Kangar, Perlis  017-4908897 / 019-5212159     Jahitan
31.  En. Mohd Auzani Binti Johari  Red Frame  No. 3&4, Taman Simpang 3, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis  012-3508244 / 04-9770800  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Fotografi & Percetakan
32.  En. Harun Bin Musa  Harun Musa  0262, KM 2, Kg. Baru, Jalan Kaki Bukit, 01000 Kangar, Perlis  019-9161775     Mekanik Kereta
33.  Pn. Norbaidah  Cahaya Indah Bakery (Laziz Home Bakery)  Pasaraya Hafifah, Lot 3253 Jalan Kampung Bakau, 01000 Kangar, Perlis  012-4319100  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  04-9778328 Bakeri
34.  Pn. Nor Jalaila Binti Junid  Manoza Enterprise  No. 746, Jalan Lintasan Kangar, 01000 Kangar, Perlis  019-4417537     Lanskap
35.  Pn. Noraizan Binti Nordin  Northern Hatchery Resources (Syarikat Oasisi)  No. 32 A, Tingkat 1 Jalan Hospital, 01000 Kangar, Perlis / Bukit Manik Tasoh, Jalan Padang Besar Perlis  017-4779339     Ternakan Ikan Keli
36.  En. Zaharin Bin Hj. Bidin  Bidin Bin Jasin Sdn. Bhd.  Batu 2, Jalan Raja Syed Alwi, 01000, Kangar, Perlis  017-4745740    04-9761858 Perabot
37.  En. Abdul Malek Abdul Razak  Mazarul Enterprise Sdn. Bhd.  193, KM 10, Batas Lintang, 02700 Simpang Empat Perlis  04-9805708 / 019-2214836     Perabot
38. Mohd Abidin Yahaya  Mohd Abidin Yahaya  W-2020, Kampung Kubang Paya, Jalan Kg. Katong, 02600 Arau, Perlis  04-9865244 / 019-5546363 (Mohd Anas)     Perabot
39. En. Bakri Bin Derani  Aqua Berangan Enterprise  Kg. Syed Omar, Bintong, 01000 Kangar, Perlis  04-9764921 / 012-5672521     Ternakan Ikan
40.  En. Rosli Khalid  Afnan Technology (M) Sdn. Bhd.  Jalan Bukit Bintang Batu Pahat Perlis  019-9161775     Madu Lebah
41.  Pn. Amis Azura  Anjung Keli  Medan Sri Pulai, Jalan Behor Pulai, 01000 Kangar, Perlis  019-4733384     Restoran
42.  En. Mohd Najib Bin Omar  Panggas Enterprise  No. 32, Pekan Pokok Petai, 02500 Mata Ayer Perlis  013-4325633    

 

Alat Tulis

43.  Pn. Ku Azizah Binti Ku Othman  KZ Hijrah Collection  A3,D' MARA Kompleks Kangar Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis  019-4726153     Jahitan
44.  En. Muhammad Safaridzuan Bin Shaari  Suri Corner  Lot 1683, Simpang Jalan Raja Muda, 01000 Kangar Perlis Indera Kayangan  017-5779232     Restoran
45.  En. Mohd Sobri Bin Osman  Bintong Enterprise  Lot 2756, Abi Batu 1 1/2, Jalan Abi Tok Hashim, Dataran Genting, Behor Empiang, 01000 Kangar, Perlis  019-5591786     Peruncitan / Pemborongan
46.  En. Mohd Afifi Bin Adenan  Kedai Makan Dan Minuman Juliana 2  No. 51, Jalan Penjara, Medan Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis  04-9778970 / 017-5716454     Restoran
47.  En. Mohd Ashraf Bin Shuib  Abi Agro  No 7, Kampung Tengah Abi, 01000 Kangar, Perlis  017-3458032  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  04-9762751 Tanaman Rock Melon
48.  En. Abdul Razak Bin Romli  Usaha Istiqamah Enterprise  No. 2 Jalan 1, Taman Pauh Indah, 02600 Pauh, Arau Perlis  04-9860564 / 017-4815615     Restoran
49.  Pn. Najah Farahin Binti Ahmad Faisal  Najah Bakery  No. 13, Jalan Satu, Lot Perniagaan Seriab, 01000 Kangar, Perlis  012-5737856 / 017-4659189     Bakeri
50.  Pn. Izazuliza Binti Idrus  Eyza Laksa House  No. 9, Taman Temak Jaya, Jalan Kangar-Alor Setar, 01000 Kangar, Perlis  019-4315773 / 012-5771142     Laksa
51.  Pn. Nur Zaiharonie Binti Abdul Halim  Nofa Budget Boutique  No. 19, Jalan 1, Kompleks Perniagaan Seriab, 01000 Kangar, Perlis  012-4753424 / 04-9769261    04-9774062 Butik Pakaian
52.  En. Huzairi Bin Abd. Halim  Pancar Sinar Enterprise  Gerai No. 1, Kampung Wang Besar, Bintong, 01000 Kangar, Perlis  017-4800878 / 012-4010878  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Elektrikal
53.  En. Muhammad Syamil Bin Bakri  De Melati Bakery Enterprise  Taman Haz Melati, 02400 Beseri Perlis  013-4886896 / 04-9382455     Bakeri
54.  En. Mat Noh Bin Sulaiman  Fesyen Sentuhan Murni  Lot 42, Hadapan Dewan Kapitol UNIMAP, Medan Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis  019-4155874     Butik Pakaian
55.  Pn. Sajarah Binti Rasip  Sara Tukang Jahit  No. 2 Gerai Masjid Padang Behor, 01000 Kangar, Perlis  012-4666241     Jahitan
56.  En. Mohd Romzi Bin Omar  LD Dania Enterprise  No. 1, Taman Indera, Jalan Sekolah Derma, 01000 Kangar, Perlis  019-4717470     Alat Tulis
57.

 Pn. Suraya Binti Noh

 Suraya Kedai Jahit  C-2, Kompleks MARA, 01000 Kangar, Perlis  017-5760005     Jahitan
58.  Pn. Muslina Binti Mat Isa Musyaili Trading  Lot 648, Simpang Tiga, Klinik Gial, 02500 Mata Ayer Perlis  012-4657673 / 017-4153348  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Hardware / Barangan Pembinaan
59.  Pn. Noor Rafezawati Binti Ahmad  Laurique (D' Excellence One Marketing Sdn. Bhd.)  No. 2, Lot 12, Lorong Aman, 02700 Simpang Empat Perlis  013-4618715     Pemasaran / Produk Kesihatan & Kecantikan
60.  Tn. Haji Shuit Bin Ismail  Masarif Trading  No. 211, Kompleks Kedai, Taman Kemajuan, 01000 Kangar, Perlis  04-9782818     Produk Kesihatan / Kecantikan
61.  Pn. Sheila Binti Dato' Talib  Miss Orange  121, Tanjung Buluh, Behor Lateh, 01000 Kangar, Perlis  012-5620649     Spa
62.  Pn. Syanoordina Binti Mohd Salehuddin  D' Kawi Chocolate Hut  No. 9, Jalan Siakap 1, 02000 Kuala Perlis  019-4500795     Coklat
63.  Pn. Nor Haslina Binti Hashim  Anggun Saujana  No. 34, Jalan Pertiwi Indah, Jalan Kangar-Alor Setar, 01000 Kangar, Perlis  012-4700165     Butik Pengantin
64.  En. Zulkhifli Bin Yusof  Neptune Technology Computer  Lot 41, Jalan Satu, Kompleks Tok Arau, Jalan Arau Kodiang, 02600 Arau, Perlis  04-9861043 / 012-4038284    04-9861043 Komputer
65.  Pn. Siti Fatimah Binti Ahmad  Trimas Bakti Enterprise  No. 10, Taman Pengkalan Indah, Jalan Pengkalan Assam, 01000 Kangar, Perlis  012-4752868    04-9781217 Dobi
66.  Pn. Wan Malisa Binti Wan Mansor  Dalaria Enterprise  43 B, KM 2.8, Jalan Santan, 01000 Kangar, Perlis       Jahitan
67.  Pn. Nurzaihaian Binti Mat Salehudin  Izz Butik Enterprise  No. 5, Lorong Dato' Jaafar Hassan, Batu 11/4, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis  012-5454441  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Butik Pakaian
68.  Muhd Anas Bin Abdul Zubir  Pusat Pembenihan Ikan Air Tawar  Gerai UPD, Jalan Kaki Bukit, Kampung Bukit Manik, 02200 Kaki Bukit, Perlis  017-3199679     Ternakan Ikan
69.  En. Sazali Bin Abd. Hamid  Mpire Creative Design Studio  C22 A,B,C Jalan Padang Behor, 01000 Kangar, Perlis  04-9766998  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  04-9771898 Percetakan
70.  En. Hazim Bin Abdul Halim  Inspire Technology Sdn. Bhd.  No. 15, Jalan 1, Medan Pulai Behor Pulai, Jalan Behor Pulai, 01000 Kangar, Perlis  04-9761709 / 012-4743851     Komputer
71.  Pn. Rujmah Binti Isa  Syafi Bakery  500, Jalan Masjid Kg. Pdg Siding, 02600 Arau, Perlis  04-9861377 / 012-5597009     Bakeri
72.  En. Zamri Bin Yusoff  3 Palz Computer  No. 334, Jalan Baru, Taman Mutiara, 01000 Kangar, Perlis  04-9781209 / 04-9766760  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Komputer
73.  Muhd Anas Bin Abdul Zubir  Syarikat Hayati Hidup Enterprise  Gerai UPD Jalan Kaki Bukit, Kampung Bukit Manik, 02200 Kaki Bukit Perlis  017-31996679  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Ternakan Ikan

 

C. Senarai Pelajar Tunas Mekar

Bil. Butiran Nama Syarikat Jenis Perniagaan Gambar
1.  Nama : Mohd Afiq Alif Bin Zainon
 Alamat : 500E, Jalan Changlun 06100  Kodiang, Kedah
 No. Telefon : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Taraf Kelulusan : Diploma Seni Digital (2014)
 Universiti : Politeknik Tunku Syed Sirajudin
BestPro Multimedia Grafik, Rekabentuk & Percetakan  
2.

 Nama : Mohd Hanif Bin Abd Halim
 Alamat : 132B, Kampung Balik Bukit, Chuping, 02500 Kangar, Perlis
 No. Telefon : 018-2071987
 Email : hanifhalim @gmail.com
 Taraf Kelulusan : Diploma Electronic Engineering
 Universiti : Politeknik Port Dickson

MHA Kelisa Emas Enterprise Elektrikal (Penghawa Dingin)  
3.  Nama : Sharifah Atif Binti Syed Ahmad
 Alamat : No. 41, Jalan Tembusu, Taman Jejawi, 02600 Arau, Perlis
 No. Telefon : 013-4712469
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Taraf Kelulusan : Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 Universiti : Politeknik Tunku Syed Sirajudin
Haish Enterprise Makanan & Minuman (minuman air berperisa)  
4.  Nama : Muhammad Solihin Bin Abd Aziz
 Alamat : No. 2, Jalan Bidara 9, Taman Bukit Kubu, 02000 Kuala Perlis
 No. Telefon : 014-7408422
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Taraf Kelulusan : Diploma Teknologi Pembinaan (Sistem Pemaju)
 Universiti : KKTM Sri Gading
Solaz Enterprise Satay  
5.

 Nama : Nurhidayah Binti Mansor
 Alamat Rumah : No. 601, Kampung Berjaya Sungai Baru 02700 Simpang Ampat, Perlis
 Alamat Syarikat : No. A21, Arked Simpang 4, Jalan Alor Setar - Kangar, 02700 Simpang 4, Perlis
 No. Telefon : 017-4861303
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Taraf Kelulusan : Diploma Seni Kulinari Dan Hospitaliti
 Universiti : Pusat Teknologi & Pengurusan Lanjutan (PTPTL Shah Alam)

Adeeya Enterprise

 

Jahitan  
6.  Nama : Najwa Binti Azhar
 Alamat : No. 11 Pusat Sena, Jalan Kampung Bakau, 01000 Kangar, Perlis
 Alamat Syarikat : No. 11, Pusat Perniagaan Sena, Jalan Kampung Bakau, 01000, Kangar, Perlis
 No. Telefon :
 Taraf Kelulusan : Ijazah Sarjana Muda Matematik Pengurusan
 Universiti : UiTM Cawangan Perlis
 Mama Nory Bakery Bakeri (Roti & Kek)  
7.  Nama : Nur Atiqah Binti Kamarul Zaman
 Alamat : No. 9, Lorong Kemuning 1, Taman Pekan Arau, 02600 Arau, Perlis
 No. Telefon : 013-5012077 / 013-5816059
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Taraf Kelulusan : Sarjana Sains Matematik Gunaan
 Universiti :
 Citra Atiqah Enterprise Tudung Shawl, Instant Shawl, tudung bawal & halfmoon  
8.  Nama : Raimi Bin Roslan
 Alamat : No. 100 Kampung Alor Merah, 02600 Arau, Perlis
 No. Telefon : 017-5526569
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Taraf Kelulusan : Diploma Fotografi
 Universiti : UiTM

 Akademi Memanah Thalhah

Akademi Memanah  

 

 

Informasi pelajar

Iklan Sebutharga Rasmi / Tender

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
Tel    : +604-9882000
Faks  : +604-9882019

Main Menu