User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (Research, Industry, Community & Alumni Network) ditubuhkan pada tahun 2008. Dalam keperluan untuk memastikan kejayaan Model Ekonomi Baru ( MEB ) dan Rancangan Malaysia ke-10, kerajaan mengiktiraf manfaat yang wujud daripada kerjasama di antara universiti, industri dan masyarakat .Universiti , industri dan communityalready mempunyai yang sedia ada mempunyai kerjasama yang dicadangkan, tetapi terdapat beberapa masalah yang kompleks , teknologi dan sosial yang masih perlu diberi perhatian. Universiti kini dijangka untuk memanfaatkan sumber-sumber mereka , kedua-dua manusia dan fizikal, untuk hubungan bersama dan menguntungkan dengan masyarakat mereka dengan menangani isu-isu dan keperluan mereka, dan menyediakan penyelesaian ke arah transformasi ini. Tambahan pula , mana-mana penglibatan berkesan dan berterusan pasti akan memberi manfaat kepada semua yang terlibat.

 

Visi

Menjadi sebuah pusat pengurusan penyelidikan, inovasi, perundingan dan penerbitan bertaraf dunia serta menjalinkan hubungan UiTM Perlis bersama industri, kerajaan, swasta dan masyarakat untuk faedah bersama

 

Misi

Mengukuhkan kesarjanaan dan keupayaan inovasi universiti melalui perkhidmatan berkualiti.

Menjalinkan hubungan yang baik, harmoni dan efektif di antara UiTM Perlis dengan pihak industri, kerajaan, swasta dan masyarakat.

Menumpukan kepada hubungan-hubungan strategik dengan pemegang taruh yang membawa hasil positif kepada UiTM Perlis dan pemegang taruh.

Memastikan hubungan dengan pihak industri, kerajaan, swasta dan masyarakat dapat memberi impak yang positif terhadap imej UiTM Perlis.

 

Objektif

Mengurus, mengkoordinasi dan menyediakan perkhidmatan berkaitan penyelidikan, perundingan dan penerbitan.

Membantu perkembangan bidang-bidang baru selaras dengan keutamaan program kampus.

Menyebar serta memberi latihan penyelidikan, perundingan dan penulisan kepada warga UiTM Perlis.

Membantu mengukuhkan kualiti pengajaran dan pembelajaran staf akademik UiTM Perlis.

Mengukuhkan kebolehpasaran bakal-bakal graduan UiTMPerlis.

Membantu pihak UiTM Perlis dalam mengerakkan aktiviti-aktiviti yang menjana pendapatan kampus.

 

Piagam Pelanggan

Kami berikrar dan berjanji untuk memenuhi kehendak pelanggan kami dengan :

Memberikan maklumat mengenai hebahan permohonan geran penyelidikan dalam masa DUA (2) hari selepas menerima maklumat dari pihak RMI, UiTM Shah Alam atau pihak penyedia dana.

Menguruskan dokumen permohonan penempatan latihan industri pelajar UiTM Perlis tidak lebih dari DUA (2) minggu dari tarikh penerimaan surat permohonan.

Mengeluarkan surat kebenaran menjalankan perniagaan usahawan siswa dalam tempoh DUA (2) hari selepas, usahawan siswa lengkap mengisi dokumen permohonan.

Mengatur dan menyedikan latihan kepada pelajar yang bakal memasuki pertandingan inovasi apabila diperlukan.

Memberikan layanan yang mesra, bersopan-santun dan prihatin serta sentiasa sedia membantu.