Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. Tentang Kami

A. Latar Belakang

Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (Research, Industry, Community & Alumni Network) ditubuhkan pada tahun 2008. Dalam keperluan untuk memastikan kejayaan Model Ekonomi Baru ( MEB ) dan Rancangan Malaysia ke-10, kerajaan mengiktiraf manfaat yang wujud daripada kerjasama di antara universiti, industri dan masyarakat . Universiti, industri dan komuniti telah mempunyai yang sedia ada mempunyai kerjasama yang dicadangkan, tetapi terdapat beberapa masalah yang kompleks , teknologi dan sosial yang masih perlu diberi perhatian. Universiti kini dijangka untuk memanfaatkan sumber-sumber mereka, kedua-dua manusia dan fizikal, untuk hubungan bersama dan menguntungkan dengan masyarakat mereka dengan menangani isu-isu dan keperluan mereka, dan menyediakan penyelesaian ke arah transformasi ini. Tambahan pula, mana-mana penglibatan berkesan dan berterusan pasti akan memberi manfaat kepada semua yang terlibat.

B. Carta Organisasi PJIM&A

C. Carta Fungsi

D. Visi

Menjadi sebuah pusat pengurusan penyelidikan, inovasi, perundingan dan penerbitan bertaraf dunia serta menjalinkan hubungan UiTM Perlis bersama industri, kerajaan, swasta dan masyarakat untuk faedah bersama.

E. Misi

- Mengukuhkan kesarjanaan dan keupayaan inovasi universiti melalui perkhidmatan yang berkualiti.

- Menjalinkan hubungan yang baik, harmoni dan efektif di antara UiTM Perlis dengan pihak industri, kerajaan, swasta dan masyarakat.

- Menumpukan kepada hubungan-hubungan strategik dengan pemegang taruh yang membawa hasil positif kepada UiTM Perlis dan pemegang taruh.

- Memastikan hubungan dengan pihak industri, kerajaan, swasta dan masyarakat dapat memberi impak yang positif terhadap imej UiTM Perlis.

F. Objektif

- Mengurus, mengkoordinasi dan menyediakan perkhidmatan berkaitan penyelidikan, perundingan dan penerbitan.

- Membantu perkembangan bidang-bidang baru selaras dengan keutamaan program kampus.

- Menyebar serta memberi latihan penyelidikan, perundingan dan penulisan kepada warga UiTM Perlis.

- Memastikan budaya inovasi, penyelidikan, perundingan dan penerbitan sentiasa subur di kalangan warga UiTM Perlis.

- Membantu mengukuhkan kualiti pengajaran dan pembelajaran staf akademik UiTM Perlis.

- Mengukuhkan kebolehpasaran bakal-bakal graduan UiTM Perlis.

- Membantu pihak UiTM Perlis dalam mengerakkan aktiviti-aktiviti yang menjana pendapatan kampus.

G. Piagam Pelanggan

Kami berikrar dan berjanji untuk memenuhi kehendak pelanggan kami dengan :

- Memberikan maklumat mengenai hebahan permohonan geran penyelidikan dalam masa DUA (2) hari selepas menerima maklumat dari pihak RMI, UiTM Shah Alam atau pihak penyedia dana.

- Menguruskan dokumen permohonan penempatan latihan industri pelajar UiTM Perlis tidak lebih dari DUA (2) minggu dari tarikh penerimaan surat permohonan.

- Mengeluarkan surat kebenaran menjalankan perniagaan usahawan siswa dalam tempoh DUA (2) hari selepas, usahawan siswa lengkap mengisi dokumen permohonan.

- Mengatur dan menyediakan latihan kepada pelajar yang bakal memasuki pertandingan inovasi apabila diperlukan.

- Memberikan layanan yang mesra, bersopan-santun dan prihatin serta sentiasa sedia membantu.

H. Info Terkini

addwdwfeq

I. Fasiliti - fasiliti

i. PJIM&A

dadadadad

ii. UiTM Polis

dadasdad

J. Anugerah

adadwdqddad

K. Berita

dasdadwdq

L. Program / Aktiviti


2. Unit Penyelidikan & Inovasi

A. Latar Belakang (Fungsi)

dadadwdwdscsdc

B. Carta Organisasi Unit (AJK)

dadwdvrgrgrgrg

C. Geran Expertise

dasdwdaasdzd

D. Penyelidikan Pascasiswazah

dadwdacdzczd

E. Hebahan Pertandingan Inovasi

dadaefafadad

F. Muat Turun (form, claim, etc)

dadaddawddad


3. Unit Penerbitan, Perundingan & Kecemerlangan

A. Latar Belakang

xsasdwaadsdadwe

B. Carta Organisasi / Fungsi (AJK)

dwadeffada

C. Senarai Penerbitan (PRISMA)

dawdwada

D. Senarai Perundingan

i. Senarai Perunding Dari Januari - September 2015

Bil. Nama Ketua Fakulti / Bahagian Tajuk Perundingan Nama Pelanggan Tempoh Perundingan
1. Dr. Naginder Kaur A/P Surjit Singh Fakulti Bahasa OTA Oxford Teachers Academy Oxford Fajar Sendirian  
2. Dr. Naginder Kaur A/P Surjit Singh Fakulti Bahasa Speaking Writing Module IELTS EXAMINER  
3. En. Azlan Mohd Daham FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik KPM 24 - 27 Feb 2015
4. Mohammad Hafiz Ismail FSKM Pengajar Bengkel Myappstec 2015 FSKM UM 9 - 10 Mac 2015
5. Dr. Mohd Azwan Abbas FSPU

Laser Scanning Survey for LRT Station - Ampang Line

UiTM 5 Jan - 8 Mei 2015
6. Rohana Dollah FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Jawapan Matematik QA26/2 PSPM semester II, IV sesi 2014/2015 KPM 12 Mei 2015
7. Azlan Mohd Daham FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Jawapan Matematik QA26/1 PSPM semester II, IV sesi 2014/2015 KPM 12 Mei 2015
8. PM Azman Daim FPP Peperiksaan semester Program Matrikulasi KPM 12 Mei 2015
9. Norwaziah Mahmud FSKM Pemeriksaan Skrip Jawapan Matematik KPM 12 Mei 2015
10. Siti Hafawati Jamaluddin FSKM Pemeriksaan Skrip Jawapan Matematik KPM 12 Mei 2015
11. Nur Syuhada Muhamad Pazil FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan QS025/2 KPM 12 Mei 2015
12. Nurul Hidayah Ab Raji FSKM Bengkel Kerja Pemeriksaan Skrip Jawapan QS025/2 KPM 12 Mei 2015
13. Dr. Mohd Azwan Abbas FSPU Kursus Amalan Profesional Dalam Kadaster Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 12 Mei 2015
14. PM Zakaria Mat Arof FSKM Workshop On 30 Terres Trial Laser Scanner UiTM 29 Mei 2015
15. Rohana Dollah FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik Matrikulasi 3 Jun 2015
16. Azlan Mohd Daham FSKM Bengkel Kerja Pentaksiran Soalan PSPM Matematik Matrikulasi 3 Jun 2015
17. Nazalyyusma Yusop Fakulti AgroTeknologi Program Pengembangan Pertanian DPIM bersama Masjid Sahabat Masjid As Syakirin, Kg. Oran, Mata Ayer, Perlis 13 - 14 Mac 2015
18. Siti Nor Din FSG The Certificate of Rubber Compounding Lembaga Getah Malaysia 6 -10 April 2015
19. Noor Faizalfarid Mohd Noor FSKM External Examiner Cosmopoint  
20. Dr. Mohd Azwan Abbas FSPU Laser Scanning Survey Drawing Mapping and Vertification for Gas Transmission and Registice UTM 1 Sept - 31 Dis 2015
21. Noor Faizalfarid Mohd Noor FSKM Part Time External Examiner Cosmopoint 1 Sept - 31 Ogos 2016
22. Noor Azura Zainuddin ACIS Seminar Pemantapan Solat Bio Terapi Solat

Puspanita Kementerian Kerja Raya Malaysia

16 - 17 April 2015

ii.

E. Senarai RIG & ahli-ahli

dadwdad


4. Unit Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (ICAN)

A. Latar Belakang

dadwdwdwd

B. AJK

Bil. Nama Peranan
1.

Pn. Rohana Baharum

Pembantu Tadbir Kanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dadwdsdaddas

C. e-Pelaporan

dadwdwdsas

D. Senarai Alumni

dwadsdaasd

E. Senarai Latihan Industri (LI) / Penyelaras LI

dasdadwds

F. Senarai Syarikat

dsdadwdsdd


5. Unit Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED)

A. Latar Belakang

MASMED sebelum ini dikenali sebagai "Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (Malaysian Entrepreneur Development Centre - MEDEC)" terletak di Blok 13, INTEKMA Resort & Convention Centre, Persiaran Raja Muda, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor.

MEDEC ditubuhkan pada tahun 1975 untuk menjalankan program akademik, aktiviti penyelidikan dan perkhidmatan perundingan. Misi ini adalah untuk memudahkan pertumbuhan usahawan Bumiputera di Malaysia. Ia ditubuhkan untuk perancangan dan pelaksanaan program pembangunan keusahawanan seperti latihan, pendidikan, penyelidikan dan perundingan.

Terdapat 2 jabatan lain yang berkaitan dengan keusahawanan, iaitu Pusat Penyelidikan & Sokongan Keusahawanan (Entrepreneurship Research & Support Center - ERSC) yang diletakkan di bawah Fakulti Pengurusan Perniagaan, dan program "Tunas Mekar" yang memberi tumpuan kepada latihan siswazah dalam bidang keusahawanan.

Pada April 2010, Jawatankuasa Eksekutif Universiti bersetuju untuk menggabungkan 3 jabatan ini menjadi satu dan meluluskan penubuhan sebuah Institut Keusahawanan yang kemudiannya dikenali sebagai MASMED.

B. AJK

Bil. Nama Peranan
1.

Cik Fadlia Afida Binti Ghazali

Pembantu Tadbir

 

 

 

 

 

 

 

C. Senarai Aktiviti Keusahawanan

adwdsdad

D. Senarai kedai, kiosk

dasdwd

E. Muat Turun

adsdwdsd


6. Unit Tunas Mekar & MyAgrosis

A. Latar Belakang

i. Tunas Mekar

Program Tunas Mekar adalah cetusan ilham Y. Bhg. Mantan Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Program in merupakan satu program bagi menggalakkan graduan menjadikan keusahawanan sebagai satu kerjaya.

Program ini merupakan kerjasama di antara Unit Penyelaras Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM) dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM). Ia melibatkan usahawan/pengusaha IKS di negeri Perlis dan ditujukan khas kepada graduan bumiputera bagi mencapai 2 objektif utama:

  • Membantu membangun, mengurus dan memajukan kawasan luar bandar serta tanah-tanah rancangan menerusi bidang keusahawanan dan perniagaan dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS).
  • Memberi graduan bumiputera asas serta pengalaman dalam bidang perniagaan, pengurusan dan kewangan khususnya menerusi IKS.

Program Tunas Mekar Peringkat Negeri Perlis dilaksanakan pada tahun 2009.

Konsep Program Tunas Mekar ini adalah berasaskan pengintegrasian di antara pengetahuan akademik para graduan dengan pengalaman berniaga para usahawan di mana penggabungan dan penyatuan kedua-dua pihak ini akan dapat menghasilkan satu sinergi bagi menghuraikan potensi kedua belah pihak di dalam menguruskan sesuatu perniagaan.

Pihak UiTM akan mewujudkan satu gabungan sumber yang terdiri daripada graduan bumiputera daripada pelbagai, dalam satu skim program yang dikenali sebagai "Skim Perunding Muda". Graduan ini akan bekerja sambil berunding apabila mereka ditempatkan dengan usahawan yang telah dikenalpasti.

UiTM mengalu-alukan penyertaan graduan untuk merealisasikan usaha murni kerajaan bagi memajukan perniagaan IKS luar bandar.

Program ini bukan sahaja mendapat sokongan padu daripada YAB Dato' Seri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri serta seluruh warga UiTM malah ia juga memberi landasan dan laluan kepada kita untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa graduan bumiputera program ini adalah juara dalam bidang keusahawanan.

ii. MyAgrosis

Kesedaran terhadap kepentingan pertanian sebagai enjin ketiga kepada ekonomi negara memerlukan golongan belia dalam menjamin kesinambungan kepentingan sektor ini. Sejajar dengan matlamat 'Wawasan 2020' keperluan untuk menjana golongan belia yang berilmu sebagai pelapis dan peneraju dalam merealisasikan transformasi pertanian ke arah sektor yang lebih moden dan berteknologi tinggi telah menjadi titik tolak kepada penubuhan program MyAgrosis. Program ini berperanan sebagai pemangkin kepada proses percambahan minat dan penglibatan siswa-siswi di IPTA dalam projek-projek Agropertanian melalui Kelab MyAgrosis. Pemupukan minat, kecenderungan dan penglibatan terus golongan graduan/siswazah ini sebagai pelapis dan pewaris dalam sektor yang lebih moden, berteknologi tinggi, dinamik dan berdaya saing secara global. Menjelang 2020, disasarkan seramai 20,000 siswa-siswi dan graduan IPTA akan menjadi ahli Kelab MyAgrosis yang diantaranya akan menjadi kumpulan dalam pencapaian usaha murni ini.

Matlamat penubuhan MyAgrosis adalah untuk:

  • Memupuk minat dalam bidang keusahawanan pertanian di kalangan mahasiswa IPTA/ILP sejajar dengan slogan 'Pertanian Adalah Perniagaan'.
  • Memberi pendedahan asas kepada mahasiswa IPTA/ILP dalam bidang pertanian yang boleh dijadikan sebagai pilihan kerjaya yang utama.
  • Memberi kesedaran kepada mahasiswa IPTA/ILP tentang peranan dan perhatian Kerajaan terhadap kepentingan golongan belia dan mahasiswa sebagai pelapis serta pewaris bangsa dan negara dalam kemajuan industri makanan negara.
  • Membantu meningkatkan nilai-nilai keusahawanan tani dan asas tani di kalangan mahasiswa.
  • Mendorong kelahiran usahawan tani yang moden, dinamik dan berdaya saing di kalangan graduan IPTA/ILP.

Untuk maklumat lebih lanjut tentang MyAgrosis, anda boleh melayari laman web http://www.myagrosis.gov.my/index.php.

B. AJK

 

Bil. Nama Peranan
1.

Cik Fadlia Afida Binti Ghazali

Pembantu Tadbir
2.

 

Cik Noorzila Binti Sharif

 Koordinator Program Tunas Mekar & MyAgrosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasdwdasd

C. Senarai Syarikat dengan Tunas Mekar

asdwdsda

D. Senarai Alumni Tunas Mekar (dahulu)

dasdwadasd

E. Senarai Pelajar Tunas Mekar (sekarang)

dasdawdad

F. Senarai Alumni Tunas Mekar yang telah berjaya

adsdwdsaa