User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Pengenalan

Pejabat Am Rektor terletak di Aras 2, Bangunan Pentadbiran. Ia diwujudkan pada Julai 1974 selaras dengan tertubuhnya UiTM Cawangan Perlis.
Pejabat ini diterajui oleh Rektor, Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir dan Pembantu Am Pejabat.  (Kemaskini Januari 2019)

Pejabat Rektor juga terdiri dari unit-unit lain di bawah penyeliaan Rektor iaitu:-

 • Pejabat Rektor
 • Pejabat Polis Bantuan
 • Unit Kualiti
 • Unit Komunikasi Korporat & Hal Ehwal Antarabangsa
 • Unit Perancangan Strategik
 • Unit Audit Dalam
 • Unit Infostruktur
 • Unit Hal Ehwal Islam
 • PALAPES (mulai Feb 2009)

Objektif

 • Melahirkan gradúan bumiputera profesional bertaraf dunia yang bertaqwa dan berdaya saing dalam bidang sains, teknologi, pengurusan perniagaan, keusahawanan dan kemanusiaan.
 • Menjadi pusat rujukan yang unggul dalam bidang sains, teknologi, pengurusan perniagaan, keusahawanan dan kemanusiaan serta pemangkin kepada Pembangunan di Utara Malaysia.
 • Membentuk dan memupuk nilai-nilai Islam untuk dipraktikkan oleh keseluruhan warga universiti.
 • Menyediakan prasarana yang kondusif bertaraf dunia untuk pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan

Untuk mencapai objektif-objektif tersebut UiTM Perlis telah merancang beberapa agenda untuk bahagian dan unit tertentu. Penekanan diberi kepada aspek-aspek berikut:

 • Pemantapan Sistem Pengurusan
 • Pembangunan Akademik
 • Pembangunan Pelajar
 • Pengurusan Kewangan
 • Pengurusan dan Pembangunan Staf
 • Pembangunan Prasarana
 • Penyelidikan dan Inovasi

Hubungi:

Rektor
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau
02600 Arau
Perlis
Tel: +6 04988 2018/2016/2015
Faks: +6 04988 2019
 

Sebarang urusan surat menyurat melalui Email, majukan kepada:-

Setiausaha Pejabat : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pembantu Perkeranian & Operasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pembantu Operasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Main Menu