User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bahagian Infostruktur

Pengenalan

Bermula pada tahun 1980 dengan nama Unit Makmal Komputer. Wujud pada awal bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di UiTM. Perkhidmatan IT kemudian diperluaskan dan bermula 5 Februari 2007 nama Unit Sistem Maklumat Bersepadu (USMB) dikenali. Selaras dengan Penstrukturan semula Pejabat Teknologi Maklumat pada tahun 2011 Uitm Cawangan Perlis secara rasmi mengunapakai nama Unit Teknologi Maklumat pada 4 April 2015.

Berdasarkan kepada keputusan Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) UiTM Bil. 16/2018 pada 27 Jun 2018 dalam cadangan penambahbaikan tadbir urus pusat Tanggung jawab di UiTM Shah Alam 

UiTM Selangor dan Uitm Kampus Cawangan serta pusat tanggungjawab yang bertangungjawab  terhadap sistem  berpusat telah dibentang dan diluluskan di dalam mesyuarat tersebut.

sehubungan dengan itu, tadbir urus Bahagian Infostruktur terdiri daripada:

1.Unit Pentadbiran

2.Unit Operasi ICT

3.Unit Infrastruktur

4.Unit Sistem Maklumat

 

Fungsi

Bahagian Infostruktur bertanggungjawab dalam merancang perancangan strategik ICT dan mengawal selia projek ICT kampus. Memastikan pelaksananaan sistem ICT beroperasi dengan lancar.memberi perkhidmatan ICT secara menyeluruh dan mengawal selia proses perolehan ICT.

 

UNIT PENTADBIRAN 

Pengurusan Petadbiran Am, menguruskan proses kewangan inventori peralatan pejabat , proses fail dan suarat keluar masuk serta menyelia rekod cuti dan tuntutan kerja lebih masa staf.

Pegawai yang bertangungjawab : Jasshani Zurina Jamil (Ext:2601)

 

UNIT OPERASI ICT

*Pengurusan Komputer Sewaan dan geran perkakasan ICT

*Sokongan teknikal ,peralatan ICT d Makmal Komputer 

*Pengurusan perolehan keperluan perkakasan ICT

*Pengurusan Inventori, peminjaman dan pelupusan perkakasan ICT

*Pengurusan Penyelengaraan dan baikpulih perkakasan ICT

*Sokongan perkhidmatan emel Universiti

*Sokongan teknikel infrastruktur laman web

*Sokongan perkhidmatan operasi kad Uitm bagi pelajar dan staf

*Menyediakan khidmat telesidang dan `live streaming`

*Pengurusan aduan melalui sistem meja bantuan teknikel

*memberi khidmat bantuan dan sokongan teknikel

Pegawai yang bertanggungjawab : Norshakina Johari  (Ext:2605)

 

UNIT INFRASTRUKTUR ICT

*Penambahan dan perubahan sisitem rangkaian

*Operasi dan penyelenggaraan sistem rangkainan berwayar

*Operasi dan penyelenggaraan sistem rangkainan tanpa wayar

*Operasi dan penyelenggaraan bilik server dan perkakasannya

*Sokongan operasi dan penyelenggaraan sistem rangkaian

*Sokongan operasi bilik server dan perkakasannya

*Sokongan operasi anti-virus Universiti

Pegawai yang bertanggungjawab : Mohd Nazuwan Md Isa (Ext:2736)

 

UNIT SISTEM MAKLUMAT

*Pembangunan & penyelidikan sistem

*Penyelenggaraan & operasi sistem

*Perubahan atau penambahbaikan sistem

*Sokongan operasi sistem dan aplikasi Utama Universiti /PTJ

*Sokongan teknikel dan konfigurasi perisian universiti

Pegawai yang bertanggungjawab : Saiful Effendy Md Sharif (Ext:2847)

 

Hubungi

Bahagian Infostruktur
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau
02600 Arau 
Perlis

No Telefon : 04-988 2552 / 04-988 2601

Direktori Bahagian Infostruktur

web Infostruktur

Main Menu