Selamat Datang Pelajar Baharu UiTM Perlis Sesi Oktober 2022 - Februari 2023(20224)

Iklan Sebutharga Rasmi/Tender

Contact Us

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
 

 : +604-9882000

 : +604-9882019