Panduan Peperiksaan Akhir Untuk Pelajar UiTM Cawangan Perlis

(Sila Klik Gambar di bawah)

Contact Us

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
 

 : +604-9882000

 : +604-9882019

korporatperlis@uitm.edu.my