PRA PENDIDIKAN TINGGI (PPT) - UiTM CAWANGAN PERLIS

Koordinator Program

Wan Mohd Yaseer Mohd Abdoh

Tel: 604-988 2126
PENGENALAN

Program Pra Pendidikan Tinggi UiTM ini dahulunya adalah program yang dikenali sebagai Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB). Program ini berteraskan kepada falsafah universiti yang percaya bahawa bahawa seseorang individu itu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu dan penerapan nilai-nilai murni.

Tujuan utama program PPT adalah untuk mengambil pelajar – pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang memperolehi keputusan SPM yang kurang menepati syarat-syarat keperluan UPU. Program PPT adalah terbuka kepada golongan B40 dan juga bukan B40 agar kesemua mereka dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
 
 

Program Pra Pendidikan Tinggi (PPT)

Image
Menjadikan Program Pra Diploma sebagai laluan istimewa untuk pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang memperolehi keputusan SPM yang kurang menepati syarat-syarat keperluan UPU tidak kira samada mereka dari golongan B40 atau pun bukan B40 agar kesemua mereka dapat  meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
Mempertingkat pencapaian akademik pelajar melalui Program Pra Diploma Perdagangan dan Pra Diploma Sains yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni etika dan keprofesionalan UiTM.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
SENARAI PROGRAM
Pra-Diploma Perdagangan

BA002 Pra-Diploma Perdagangan (MDAB)

BA003 Pra-Diploma Perdagangan