PRA PENDIDIKAN TINGGI (PPT) - UiTM CAWANGAN PERLIS

Koordinator Program

Wan Mohd Yaseer Mohd Abdoh

Tel: 604-988 2126
PENGENALAN

Program Pra Pendidikan Tinggi UiTM ini dahulunya adalah program yang dikenali sebagai Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB). Program ini berteraskan kepada falsafah universiti yang percaya bahawa bahawa seseorang individu itu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu dan penerapan nilai-nilai murni.

Tujuan utama program PPT adalah untuk mengambil pelajar – pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang memperolehi keputusan SPM yang kurang menepati syarat-syarat keperluan UPU. Program PPT adalah terbuka kepada golongan B40 dan juga bukan B40 agar kesemua mereka dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
 
 
VISI

Menjadikan Program Pra Diploma sebagai laluan istimewa untuk pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang memperolehi keputusan SPM yang kurang menepati syarat-syarat keperluan UPU tidak kira samada mereka dari golongan B40 atau pun bukan B40 agar kesemua mereka dapat  meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI

Mempertingkat pencapaian akademik pelajar melalui Program Pra Diploma Perdagangan dan Pra Diploma Sains yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni etika dan keprofesionalan UiTM.

Langkah Pertama Anda Bermula DiPPTPra Pendidikan TinggiSila Klik

Contact Us

Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perlis, Kampus Arau,
02600 Arau, Perlis.
 

 : +604-9882000

 : +604-9882019

 

       

Website Statistics

Today

 Users             199
 Sessions     432,287

 Pageviews 

    3,083,670


*Data source: Google Analytics